Kort Mynthistoria

Grekiska Mynt
De första mynten präglades i Lydien (ungefär i dagens Turkiet) omkring 650 år f.Kr. Mynten gjordes av en legering av silver och guld som kallas elektron. Det var Kung Krösus som lät prägla de första guldmynten i detta område på 550-taler f.Kr. I medelhavsområdet utgavs sedan under antiken mynt av såväl grekerna som romarna.

Hemiobol, 480-450 f.Kr., MYSIA Kyzikos i Mysia där myntet präglades låg vid Svarta Havet (i dagens Turkiet). Mysia låg norr om Lydia där de man tror att de allra första mynten gjordes ungefär för 2600 år sedan.

AR-Hemiobol, 480-450 f.Kr., MYSIA, Kyzikos
Framdelen av ett vildsvin resp. ett rytande lejon.
0,74g, Sear 3848.

Romerska Mynt
Mynt började cirkulera i Sverige redan på 200-telet e.Kr. Det var först romerska Dinarer som var präglade på 100-200-talet e.Kr. Sammanlagt har man hittat nästan 10'000 romerska silvermynt i Sverige och oftast är dom mycket slitna. Det kan vara ett tecken på att dom faktiskt har cirkulerat i Sverige under en lång tid. Senare under 200-talet drabbades romariket av inflation och myntförsämring. Dessa dåliga mynt hittas dock sällan i Svenska fynd.

Denar, Trajanus, 98-117 e.Kr.
De tidiga romerska porträttmynten var mycket vackert utformade. Jämför man med samtida skulpturer är porträttlikheten slående.

Denar Trajanus, 98-117 e.Kr.

Mynt från Vikingatid
På 800-900-talet importerades det rikligt med Islamiska silvermynt. Man har hittat nästan 100'000 Islamiska mynt i Sverige. På slutet av 900-talet kom tyska och anglosaxiska mynt att tränga ut de Islamiska mynten. I Sverige har man hittat cirka 100'000 tyska mynt och cirka 50'000 engelska mynt.

AR-Drachm, Khusru II, 590-628 e.Kr
Sassanidiska Riket (Persien)

Drachm, Khusru II, 590-628 e.Kr.
Frånsida: Ett eldsaltare och två tillbedjare som är ett ständigt återkommande motiv på sassanidiska mynt.
4,10g

AR-Drachm, Khusru II, 590-628 e.Kr
Arabiska Dynastier, Abbasiderna
Inskriften på Dirhemer är på pehlevi dvs. på persiska och de har vanligen valören drachmer. Dirhemer präglades från slutet av 600-taler e.Kr. och var pga. religösa skäl inte försedda med bilder.

Dirhem, Harun ar Rashid, 804-805 e.Kr.
2,92g

Första mynten präglade i Sverige
1000-talet De första mynten i Sverige präglades troligen år 995. Detta var i Sigtuna under Olof Skötkonung. Det var silverpenningar som präglades efter engelsk förebild. Mynten är förutom uppgifter om Olof och Sigtuna försedda med namnen på de engelska myntmästare som lät slå mynten i Sverige (för muspekaren över medaljen för att se baksidan). Myntpräglingen fortsatte sedan under Anund Jakob på 1020-talet. Det blev en relativt kort myntperiod och sedan låg mynttillverkningen nere i omkring 100 år fram till Knut Eriksson.

Först på Gustav Vasas tid på 1500-talet reformerades myntsystemet. De små silverpenningarna och örtugarna kom att utökas med bla gyllen, daler, markmynt och ören (Sturemarken undantagen). Det var i Joachimstal i Böhmen som man på 1520-talet började prägla stora silvermynt. De vägde cirka 25 gram och kallades Thaler. Denna typ av handelsmynt började präglas i större delen av Europa. I Sverige slogs den första Dalern 1534.Senast Uppdaterad: 2009-04-09                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/