Svartsjödaler

Tonys Myntsida

Medeltid   995-1364  
Medeltid 1364-1521 
Gustav Vasa  
Erik XIV  
Johan III  
Sigismund  
Karl IX  
Gustav II Adolf  
Kristina  
Karl X Gustav  
Karl XI  
Karl XII  
Karl XII's nödmynt  
Ulrika Eleonora ƒ
Fredrik I ƒ
Adolf Fredrik ƒ
Gustav III ƒ
Gustav IV Adolf ƒ
Karl XIII ƒ
Karl XIV Johan  
Oscar I  
Karl XV  
Oscar II  
Gustav V  
Gustav VI Adolf  
Carl XVI Gustaf  

eXTReMe Tracker