32 Skilling Banco

Tonys Myntsida

Kontributionsverket
Transportsedlar
Riksgäldssedlar
kopparskiljemyntsedlar
Speciesedlar
Vita bancosedlar
Färgade bancosedlar
Insättningsbevis
Privatbanker
Riksmyntsedlar
1874-års serie
1890-års serie
1940/1954-års sedlar
1965-års serie
1985-års serie
Jubileumssedlar