Ryska Mynt

I Ryssland på 1300- till 1700-talet präglade man små silvermynt som brukar kallas för droppkopek. Dessa små mynt präglades på silvertråd, väger under 1 gram och är inte mycket större än 10-15 mm.
Läs gärna mer om mynten i Per Larsons, RYSKA DROPPAR, Den ryska myntningen 1350-1700 (2006)

Denga, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Moskva 1535-1538Denga, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Moskva 1535-1538, 0,33 g
K/G #43, M #1:6-5

Kopek, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Moskva 1535-1538
Ivan den förskräcklige


Kopek, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Moskva 1535-1538, 0,67 g
K/G #73, M #1-1, (PL 0272)

Kopek, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Pskov 1535-1538Kopek, Ivan IV Vasiljevitj (1533-1584), Pskov 1535-1538, 0,63 g
K/G #74, M #1-8-11, (PL 0109)

Kopek, Boris Godunov (1598-1605), Novgorod 1600Kopek, Boris Fjodorovitj Godunov (1598-1605), Novgorod 1600, 0,66 g
K/G #209, M #3:2-2, (PL 0200)

Kopek, 1612-1615 Typ 1 Kopek, 1612-1615 Typ 1
Novgorod, i nordvästra Ryssland, ockuperades av svenska trupper från 1611 till 1617.

Svenska ockupationen av Novgorod (1611-1617)
Kopek, 1612-1615 Typ 1 "PIH", 0,525 g

K/G #325, M #6:1-1
Första belägget för en svensk myntning daterar sig till maj 1612 och den första typen präglades till och med februari 1615. Till denna myntning återanvändes en stampkombination som tidigare hade använts av Vasilij Sjujskij. Åtsidan är daterad PIH, dvs 1610. det enda som skiljer den svenska myntningen från Vasilijs är den reducerade vikten. Vasilij slog med kopekvikten 0,68 gram, medan svenskarna slog med vikten 0,54 gram.

Kopek, 1615-1617 Typ 2

Svenska ockupationen av Novgorod (1611-1617)
Kopek, 1615-1617 Typ 2 "HPГI", 0,47 g

K/G #327, M #6:2-2
Typ 2 präglades från mars 1615 till februari 1617. Till åtsidan användes en matotjnik daterad "HPГI", dvs 1605, från den förste false Dmitrijs myntning. Till frånsidan användes en matotjnik från Vasilij Sjujskij. Denna stampkombination är sådes unik för den svenska myntningen. Kopekvikten är nu reducerad till ca 0,50 gram. Denna typ har ofta en ovalt uthamrad form, kanske för att kunna särskilja dem från äldre och tyngre mynt.

Kopek, Michail Fjodorovitj (1613-1645), Moskva 1619
Den förte tsaren av ätten Romanov

Kopek, Michail Fjodorovitj (1613-1645), Moskva 1619, 0,37 g
K/G #406, M #8:9-13 (PL 0192)

Kopek, Peter Aleksejevitj (1682-1725), Moskva Old Mint 1700
Peter den Store


Kopek, Peter Aleksejevitj (1682-1725), Moskva Old Mint 1700, 0,25 g
K/G #1631, (PL 0167)

Kopek, Peter Aleksejevitj (1682-1725), Moskva Old Mint 1700

År 1788 lät Gustav III slå ryska 5 kopek mynt i Avesta. Mynten var avsedda att användas i det ryska kriget 1788-1790. Tyvärr är det avbildade myntet ett äkta ryskt och inte en svensk kopia som är mycket värdefull.
Tre årgångar präglades i Sverige, 1764, 1778 och 1787. Monogrammet har på dessa en svensk krona istället för en rysk kejsarkrona.

5 Kopek, 1795, 40 mm, 52 gram (Äkta ryskt)
Katarina den Stora (1762–1796)Senast Uppdaterad: 2008-02-04                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/