Mynttecken (Nödmynt)
Karl XII, medalj Efter Karl XII's många krig var statsfinanserna mycket dåliga. För att råda bot på detta lät man mellan 1715-1719 prägla mynttecken eller sk nödmynt. De hade valören 1 Daler SM men var kraftigt underviktiga och vägde endast 3,6 - 7,2 gram. Normalt så borde 1 Daler SM i koppar vara plåtmynt och väga 756 gram. Det var utlovat att nödmynten senare skulle lösas in mot fullvärdiga mynt. Totalt präglades över 40 miljoner nödmynt av 10 olika typer. Nödmynten saknade både sveriges och kungens namn och hade istället bla bilder på romerska gudar. Det sista nödmyntet, "Hoppet" som gavs ut 1719 under Ulrica Eleonora hade fortfarande valören 1 Daler SM trots att den bara gällde som 2 öre SM. År 1724 cirkulerade nödmynten som 1 öre KM och många nödmynt kom att överpräglas till 1 öre KM. Trots viss kompensation så blev nödmynten en förlustaffär för allmänheten. Karl XII's finansminister Georg Heinrich von Görtz fick oförtjänt skulden för nödmynten och avrättades i Stockholm 1719 genom halshuggning. De olika romerska gudarna som avbildas på nödmynten kallades för Görtzens gudar. Nödmynten cirkulerade faktiskt som ompräglade 1 öre KM och senare som 1/12 skilling långt in på 1800-talet.

Kronan


1 Daler SM, Kronan, 1715
SM 213 Typ I, 22,8-23,3 mm, 3,6 gram
Upplaga: 2'189'000

PVBLICA FIDE
Den latinska inskriften "Publica Fide" betyder "allmänt förtroende". Den romerska gudinnan som är en imitation av Britannia har blivit en förebild för Moder Svea (sittande Svea). Hon pryder många av våra äldre svenska sedlar. I folkmun kallades hon för Görtzens kokerska.

1 Daler SM, PVBLICA FIDE, 1716
SM 214 Typ II, 23 mm, 7,2 gram
Upplaga: 3'808'600

WETT OCH VAPEN
Vid Görtz avrättning på galgbacken i Stockholm lär en piga ha utropat: Är du nu "flink ock färdig" för att med "vett och vapen" dö?

1 Daler SM, WETT OCH VAPEN, 1717
SM 215 Typ III, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 9'059'000

WETT OCH VAPEN


1 Daler SM, FLINK OCH FÄRDIG, 1718
SM 216 Typ IV, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 7'368'000

IVPITER
Jupiter var den högste guden i den romerska mytologin. Representerade härskarfunktionen och var en romersk nationalgud.

1 Daler SM, IVPITER, 1718
SM 217a Typ V, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 3'000'000

SATVRNVS
Saturnus var det romerska namnet på en av titanerna. Far till Zeus. Saturnus flydde från Olympen till Italien där han grundade en gyllene tidsålder med jämlikhet och goda skördar.

1 Daler SM, SATVRNVS, 1718
SM 218 Typ VI, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 3'000'000

PHOEBVS
Phoebus, solguden som i folkmun kallades för "fäbusen".

1 Daler SM, PHOEBVS, 1718
SM 219 Typ VII, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 3'000'000

MARS
Mars var krigets gud. Han var ansågs vara Romulus far och därigenom romarnas stamfar.

1 Daler SM, MARS, 1718
SM 220 Typ VIII, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 3'000'000

MERCVRIVS
Mercurius var handelns och köpmännens gud i den romerska mytologin.

1 Daler SM, MERCVRIVS, 1718
SM 221 Typ IX, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 6'000'000

HOPPET
Hoppet utgavs som 2 öre SM trots valörbeteckningen 1 Daler SM.

1 Daler SM, HOPPET, 1719
SM 222 Typ X, 23,4-23,9 mm, 4,5 gram
Upplaga: 1'500'000


Senast Uppdaterad: 2008-03-02                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/