Svenska Myntslag

Daler Daler
Stora silvermynt som präglades i Sverige första gången 1534. Finvikten var ca 25,5 gram. Dalern var från början avsedd för internationellt handel. Namnet Daler kommer från Taler (Förkortning av Joachimstaler, efter orten Joachimstal i Böhmen där grevarna Schlick lät prägla stora silvermynt år 1518). Räknemynten daler silvermynt och daler kopparmynt uppstod som begrepp 1624 då kopparmynten infördes. Kopparmynten blev övervärderade och från 1660-talet var förhållandet 1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt. Värdet på mynten anges ofta även för kopparmynten i daler silvermynt.

Dukat Dukat
Guldmynt präglat mellan 1654 och 1868. Dukaten fungerade främst som ett internationellt handelsmynt. Kommer ursprungligen från Venedig där den gavs ut under namnet "zecchin" första gången 1284. Dess finvikt var ca 3,4 gram. 1 dukat = ca 2 riksdaler.

Fyrk Fyrk
Namnet fyrk är en försvenskning av tyska "ver" = fyra. Beteckningen på 1/2 örtug = 4 penningar = 1/6 öre. Värdet ändrades i början av 1520-talet till 6 penningar = 1/4 öre. Präglades i silver från 1478 fram till 1601. I koppar från 1624 till 1660.

Gyllen
Benämningen på silvermynt präglade under Gusav Vasa 1523-28. Erik XIV lät prägla ett guldmynt som benämdes "Ungerska Gyllen". Gyllen var även namnet på ett guldmynt under Johan III's regering.

Krona Krona
Introducerades som ny myntenhet i Sverige enligt lagen om rikets mynt av den 30 maj 1873. Myntreformen gav en mynträkningen baserat på decimalsystemet där 1 Krona = 100 öre. Sverige ingick en myntunion med Danmark och Norge och vi fick guldmyntfot istället för silvermyntfot (1 Krona = 0,403225 gram guld). Guldmyntfoten avskaffades 1931.

Karolin Mark
Från början ett räknemynt och viktenhet om ca 210 gram. Präglades som mynt mellan 1536 och 1755. Markmynten fick en allt lägre viktmängd silver. Till en början gick det 3 mark på en daler senare 4 mark och under inflationsperioderna mera. Efter 1660 benämdes markmynten karolin (2 mark = 1 karolin).

Penning Penning
Sveriges första myntslag. Ett litet silvermynt som präglades från 1000-talet till ca 1370. Till en början med slogs endast valörerna 1 och 1/2 penning. Penningen motsvarade drygt 1 gram i Svealand och drygt 1/2 gram i Götaland. Svealandsräkningen (1 mark = 192 penningar) blev under 1300-talet rådande i Sverige. Finvikten sänktes genom åren oavbrutet genom att tillföra mer och mer koppar.

Riksdaler
Riksdaler
Från 1604 skilde man på daler och riksdaler. Riksdaler (slagen daler) var fortfarande samma mynt som tidigare men som räkneenhet infördes daler = 4 svenska mark. Allt eftersom marken sjönk i värde i förhållande till riksdalern, skilde sig dessa åt alltmera. På 1700-talet gick det 3 daler på en riksdaler. Mynten präglades från 1604 till 1872. Riksdalern var det enda silvermynt vars finvikt om drygt 25 gram behölls så gott som oförändrad.

Riksdaler Riksmynt
Riksdaler Riksmynt
Myntenhet efter ny mynträkning av 1855 års myntordning. Riksdaler Riksmynt präglades 1855-73. 1 Riksdaler Riksmynt = 1/4 Riksdaler Specie. 1 Riksdaler Riksmynt = 100 öre.

Riksdaler Specie

Riksdaler Specie
Användes för att beteckna den präglade silver-riksdalern (klingande mynt). 1 Riksdaler Specie = 4 Riksdaler Riksmynt.

Runstycke
Runstycke
Runstycke eller rundstycke kallades 1 öre i silver från 1522. Benämningen övergick på 1 öre kopparmynt och senare även på 1/12 skilling.

Skilling
Skilling
Ny myntenhet i och med myntreformen 1777 då 1 Riksdaler = 48 Skillingar infördes. Präglades som kopparmynt från 1802 till 1855. Som myntpollett utgiven av Riksgäldskontoret präglades 1/2 och 1/4 skillingar 1799-1802.

Öre
Öre
Öre kommer från latinets "aureus" som betyder gyllene. Användes som räknemynt och präglades 1522 till 1776. Öre återkom som lägsta myntenhet 1855. Myntenheten bibehölls vid myntreformen 1873.

Örtug Örtug
Som räknemynt 1/3 öre = 8 penningar. Som silvermynt präglades örtugen första gången som mynt omkring 1370 till 1691. Först hade örtugen en finvikt på 1,05 gram men den nedsattes efterhand. 1523 sattes finvikten ner med 1/3 och den präglade örtugen blev 1/2 öre = 12 penningar.


Senast Uppdaterad: 2010-10-10                Copyright © 2004-2010             http://www.tonysmynt.se/