Myntreformen 200 år Mynträkning

Den svenska mynträkningen kan kännas komplicerad och det har den nog också varit många gånger. Nuvarande mynträkning baserat på decimalsystemet (1 krona = 100 öre) har vi haft sedan myntreformen 1873.

Mynträkningen har fram till myntreformen 1777 baserats på den medeltida viktbaserade mynträkning där 1 mark silver vägde ungefär 210 gram. Det var realisationsförordningen från den 27 november 1776 som avskaffade räkningen i mark, öre och penningar liksom daler sm och daler km.

Här är en mycket kort sammanfattning av hur den svenska mynträkningen har sett ut under årens lopp:

ÅrtalMynträkningKommentarer
1000-17771 mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar
1 öre = 3 örtugar
1 örtug = 8 penningar
(1 fyrk = 1/2 örtug = 4 penningar)

1 dukat = 2 riksdaler
1 (riks)daler = ? mark
1 daler sm = 3 daler km (från 1665)
I Svealand gick det 192 penningar på en mark, medan det gick 384 penningar på en mark i Götaland. Mark var från början enbart ett räknebegrepp (och viktenhet) och myntades först 1536. Öre var också en räkneenhet fram till 1522 då det präglades första gången. Örtugen myntades på 1370-talet.
Förhållandet mellan daler och mark varierade kraftigt under 1500 till 1700-talet.
1777-18551 riksdaler = 48 skillingar
1 skilling = 12 runstycken
1777 genomfördes en myntreform. Den komplicerade räkningen i mark och daler sm och km övergavs. Silvermyntfot infördes och riksdalern blev huvudmyntet.
Ett runstycke är benämningen på 1 öre kopparmynt (senare på 1/12 skilling).
1855-18731 riksdaler specie = 4 riksdaler riksmynt
1 riksdaler riksmynt = 100 öre
Specie används för att beteckna den präglade riksdaler-silvermyntet i motsats till sedlarna i riksdalervalör.
18731 krona = 100 öreNuvarande mynträkning

Hans Högman har gjort en mycket bra sammanställning av vårt gamla myntsystem.

Tillbaka till startsidan.

Senast Uppdaterad: 2004-07-11                Copyright © 2004 - Tonys Myntsida             http://tonys.homepage.nu/