Myntgravörer

Myntgravören är den person som svarar för tillverkning av stampar till myntprägling. Längst ner på sidan finns en förteckning över svenska myntgravörer. Informationen är hämtad från Bertel Tingströms, Svensk Numismatisk Uppslagsbok (En mycket bra bok)

LUDVIG PERSSON LUNDGREN


Medalj över myntgravören Ludvig Persson Lundgren av Leo Holmgren, 45 mm, 45 g, upplaga 2000 st

LUDVIG PERSSON LUNDGREN (1789-1853)
Ludvig Persson Lundgren var gravör vid myntverket under nära 25 år och stog bakom alla mynt som gavs ut mellan 1830 och 1853. Någon bild av Ludvig Persson Lundgren är inte känd. På medaljen frånsida avbildas myntverkets verkstadsbyggnad på Kungsholmen.

LEA AHLBORN


Medalj över myntgravören Lea Ahlborn av Leo Holmgren, 45 mm, 45 g, upplaga 2000 st

LEA AHLBORN (1826-1897)
Lea Ahlborn var dotter till Ludvig Persson Lundgren. Hon studerade två år i Paris och efterträdde sin far som mynt- och medaljgravör vid myntverket. På medaljens frånsida syns bl a en reduktionsmaskin som möjliggjorde för konstnären att från en stor modell reducera medljens storlek exakt.

ADOLF LINDBERG


Medalj över myntgravören Adolf Lindberg av Leo Holmgren, 45 mm, 45 g, upplaga 2000 st

ADOLF LINDBERG (1839-1916)
Adolf Lindberg var elev vid myntverket hos Lea Ahlborn. Han studerade vid konstakademin och blev senare elev hos Medaljkonstnären P Tasset i Paris. Adolf Lindberg har bl a gjort Juileumstvåkronorna från 1897 och 1907.

LEO HOLMGREN


Medalj över myntgravören Erik Lindberg av Leo Holmgren, 45 mm, 45 g, upplaga 2000 st

ERIK LINDBERG (1873-1970)
Erik Lindberg var son till Adolf Lindberg. Han studerade vid konstakademin och blev liksom sin far, elev hos Medaljkonstnären P Tasset i Paris. Erik Lindberg har gjort i stort sett alla mynt som utgavs under Gustav V:s regering.

ERIK LINDBERG


Medalj över myntgravören Leo Holmgren av Leo Holmgren, 45 mm, 45 g, upplaga 2000 st

LEO HOLMGREN
Leo Holmgren efterträdde Erik Lindberg som myntgravör vid myntverket 1944. Han har gjort medaljerna på den här sidan.

Myntgravör på den gamla goda tiden
Svenska Myntgravörer
1644-1646 Petter Isersnider Avesta
1647-1688 Joahn Michelsson Planting Avesta
1648-1656? Johan Rethe Stockholm
1649-1665 Johan Georg Breuer Avesta
1661-1662? Erich Parise Stockholm
1666-1669 Johan Georg Breuer Stockholm
1670-1682 Hindrich Zedritz Stockholm
1674-1684 Anton Meybusch Stockholm
1681-1718 Arvid Karlsten Stockholm
1688-1730 Anders Wikman Avesta
1699-1738 Carl Gustaf Hartman Stockholm
1717-1719 Zacharias Hartwig Arensburg Stockholm
1718-1745 Johan Carl Hedlinger Stockholm
1730-1751 Johan Wikman Avesta
1737 Engel Hartman Stockholm
1739-1764 Daniel Fehrman Stockholm
1751-1771 Carl Johan Wikman Avesta
1764-1774 Carl Gustaf Fehrman Stockholm
1771-1772 Alexander Bjurling Avesta
1772-1777 Johan Gabriel Wikman Avesta
1774-1797 Gustaf Ljungberger Stockholm
1777-1790 Carl Norman Avesta
1787-1798 Carl Gustaf Fehrman Stockholm
1790-1808 Carl Erik Norman Avesta
  Christopher Norman Avesta
1799-1830 Lars Grandel Stockholm
1808-1823 Carl Gustaf Norman Avesta
1830-1853 Ludvig Persson Lundgren Stockholm
1854-1897 Lea Ahlborn Stockholm
1898-1916 Adolf Lindberg Stockholm
1916-1944 Erik Lindberg Stockholm
1944-1974 Léo Holmgren StockholmSenast Uppdaterad: 2008-02-11                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/