Medeltid 1364-1521

Albrekt av Mecklenburg, 1364-1389
Albrekt av Mecklenburg Albrekt av Mecklenburg föddes ca 1340. Föräldrar var Hertig Albrekt II av Mecklenburg och Eufemia (syster till Magnus Eriksson). Utsågs till kung på Mora sten 1364. Förlorade makten efter hand till det svenska frälset. Jordägaren Bo Jonsson (Grip) var mäktigare än kungen. Besegrades av dansk-norska drottningen Margareta vid Falköping 1389. Fängslad och avsatt. Återvände till Mecklenburg 1395 och dog där 1412. Begravd i Doberans klosterkyrka.

Albrekt av Mecklenburg


Penning (brakteat), Slutet 1300-tal till början 1400-tal, Okänd myntort
LL XXXII:A:3, 15 mm, 0,30 gram
Krönt framvänt huvud inom slät ring
Långsmalt huvud, rel hög krona, buktande lockar

Albrekt av Mecklenburg


Penning (brakteat), Slutet 1300-tal till början 1500-tal, Västerås (Aros)
LL XXXIII:A:1a, 14 mm, 0,28 gram
Krönt A inom slät ring, Utan bitecken vid bokstaven

Albrekt av Mecklenburg
Detta är ett av de idag vanligast förekommande medeltida mynt.

Penning (brakteat), 1364-1389, Söderköping
LL XXXIII:B:2a, 14 mm, 0,29 gram
Krönt S inom slät ring

Erik av Pommern, 1396-1439
Erik av Pommern Erik av Pommern föddes 1382. Son till hertig Vladislav VII av Pommern och Maria av Mecklenburg. Kung av Danmark 1396-1434, kung av Sverige 1396-1439 och kung av Norge 1389-1442. Kröntes till de tre rikenas konung i Kalmar 17 juni 1397. Förklarades myndig år 1400 och red 1401 sin eriksgata. Gift 1406 i Lund med Filippa dotter till den engelske kungen Henrik IV. Erik bosatte sig i Visborg på Gotland tills 1449, då han flyttade tillbaka till Pommern. Erik var inte omtyckt i Sverige och det gjordes flera uppror, bl.a. av Engelbrekt Engelbrektsson. Död 1459 i Rügenwalde där han också är begravd.

Erik av Pommern, Sterling


Örtug, 1369-1439, Stockholm
LL A:2b, 19 mm, 1,14 gram
Åtsida: Ericus rex D(acie) S(vecie) N(orvegie)
Frånsida: Moneta Stochol(m)

Erik av Pommern, Sterling


Sterling (3 penningar), ca 1413-1420, Lund
Galster 9, Hildebrand nr.666, 15 mm, 0,58 gram
Åtsida: Ericus rex D(acie) S(vecie) N(orvegie)
Frånsida: Moneta Lvndens(is)
jmfr ex på Dansk Mönt

Kristofer av Bayern, 1440-1448
Kristofer av Bayern Kristofer av Bayern föddes 1416 i Neumarkt in der Oberpfalz, som son till hertig Johan av Pfalz och Erik av Pommerns syster Katarina av Pommern. Kung i Danmark april 1440. Vald till kung i Sverige i oktober 1440 (Krönt i Uppsala 1441). År 1442 valdes han även i Norge till konung. Kristofer avled 1448 på Helsingborgs slott. Begravd i Roskilde.

Kristofer av Bayern, Örtug

Örtug, 1441-1448, Stockholm
LL A 2 C, 20 mm, 0,86 gram, Ex. J Pedersen, Frimynt 2015
Rundberg, typ 2f, Stampkombinationer: 1011)(? - myntets stamp för "C på litet kors" finns inte med i Rundberg (närmast är stamp 2023). Motiv: Trekronorssköld på litet kors)(C på litet kors.
Åtsida: KRISTOFER REX
Frånsida: HONETA STOCHOL

Karl Knutsson Bonde, 1448-1457, 1464-1465, 1467-1470
Karl Knutsson Bonde Karl Knutsson Bonde föddes 1408 eller 1409 som son till riddaren Knut Bonde och Margareta Karlsdotter. Efter Kristoffers av Bayern's död 1448 lyckas Karl bli vald till Sveriges konung. Unionen var upplöst. Karl lyckas även bli vald till Norges konung, men det blev kortvarig då han snabbt förlorade makten över Norge till Kristian I. Karl tvingas 1457 i landsflykt till Danzig, och unionen återupprättas under Kristian I. Efter Kristians avsättning återinkallas han som Sveriges kung 1464. Redan i början av 1465 tvingas han dock åter lämna Sverige. Under 1467 återkallas Karl åter igen och blir för tredje gången svensk konung. Och som sådan avlider han 1470.

Karl Knutsson Bonde, Örtug

Örtug, 1448-1457. 1464-1465. 1467-1470, Åbo
LL 6, 20 mm, 1,09 gram, Ex. Hamrin, Frimynt 2012
Bondevapnet på stort kors. Över båten krönt A)(trekronorssköld på stort kors.
Rundberg, typ 5c, Sköld: avrundad)(Avrundad, Kronbågsöppningar: 2)(2, Inga Bitecken såsom ringar eller stjärnor Åtsida: KAROLVS REX SG
Frånsida: HONETA ABOENS

Kristian I, 1457-1464
Kristian I Kristian I föddes i Köpenhamn 1426. Föräldrar var Greve Didrik den lycklige av Oldenburg och Hedvig av Slesvig. Utsågs till kung på Mora sten och krönt i Uppsala 1457. Besegrad av Linköpingsbiskopen Kettil Karlsson (Vasa) vid Haraker i Västmanland 1464. Ånyo besegrad av Sten Sture d ä vid Brunkeberg 1471 där Kristian I sårades. Död 1481 i Köpenhamn. Begravd i Roskilde domkyrka.

Kristian I, Hvid
Mellan åren 1448 och in på 1480-talet präglades valören hvid i det danska riket och det skedde i Malmö. Förebilden var witten från Lübeck.
1 hvid = 4 penningar

Hvid, 1448-81, Malmö
Galster 23c Omskrift: D’G’R’D, 16 mm, 0,81 gram
Krönt K, kors på sköld
Åtsida: Cristiern(us) d(ei) g(racia) r(ex) D(acie)
Frånsida: Mon(eta ma(l)moiens(is)
jmfr ex på Dansk Mönt

Sten Sture d.ä., 1470-1497, 1501-1503
Sten Sture d.ä. Sten Sture d.ä. föddes ca 1440. Föräldrar var Riksrådet Gustaf Anundsson Sture och Birgitta Stensdotter (Bielke). Gift 1467 med Ingeborg Åkesdotter. Äktenskapet var barnlöst. Herr Sten besegrade Kristian I i slaget vid Brunkeberg. Död 14 december 1503 i Jönköping.

Sten Sture d.ä.

Örtug utan år, Västerås
LL5B, 20 mm, 1,57 gram
Sveasköld omgiven av stjärnor, På varje sida om A en ros.
Åtsida: SCS ERICVS REX
Frånsida: MONETA AROSIENS
Lång tvärstapel över A.

Hans (Johan II), 1497-1501
Hans. Hans föddes i Aalborg 1455. Föräldrar var Kung Kristian I och Dorotea av Brandenburg. Kung 1483 i Danmark och Norge. Kung i Sverige först 1497. Avsattes i Sverige 1501. Död 1513 i Aalborg. Begravd i Odense.

Hans, Hvid

Hvid, ca 1490, Malmö
Galster 31, Schou 124-167, 18 mm, 0,74 gram
Krönt H, Kors på sköld
Åtsida: IOHES D G R DACIE Frånsida: MON MALMOIENS
jmfr ex på Dansk Mönt

Svante Nilsson, 1504-1512
Svante Nilsson Sture Sigill Svante Nilsson (Sture) föddes på Penningby slott, Uppland 1460. Föräldrar var Nils Bosson (Sture) och Birgitta Karlsdotter (Bonde). Svante Nilsson var svenskt riksråd och Sveriges riksföreståndare från 1504 till sin död. Svante Nilsson har av eftervärlden fått tillnamnet Sture, vilket aldrig användes av hans samtid, och både han och hans far var egentligen av ätten Natt och Dag. Begravd i Västerås domkyrka.

Svante Nilsson

1/2 örtug, 1504-1511/12, Västerås
LL 3a, 18 mm, 0,74 gram
Krona, initialtecken Natt och Dagsköld)(Natt och Dagsköld.
Åtsida: SCS ERICVS
Frånsida: MONETA AROSIS

Sten Sture d.y., 1512-1520
Sten Sture d.y. Sten Sture d.y. föddes 1493. Föräldrar var Riksföreståndare Svante Nilsson Sture och Iliana Gädda. Vald till riksföreståndare 1512. Dödligt sårad av en kanonkula på Åsundens is 1520. Begraven i Stockholm men Kristian II lät gräva upp och bränna liket i samband med Stockholms Blodbad.

Sten Sture dy

1/2 örtug utan år, Stockholm
LL VB 9a, 17 mm, 0,70 gram, Krona resp krönt S
Åtsida: STEEN STURE RIT
Frånsida: MONETA STOCHO


Senast Uppdaterad: 2016-04-27                Copyright © 2004-2016             http://www.tonysmynt.se/