Medeltid 995-1364

Olof Skötkonung, ca 995-ca 1022
1000-talet Olof Eriksson "Skötkonung" föddes ungefär 980 eller tidigare. Föräldrar var Erik Segersäll och troligen Gunhild av Polen. Tillnamnet Skötkonung kan troligen tolkas som "skattkonung". Kung efter fadern Erik Segersälls död ca 995. Gift med Prinsessan Estrid. Olof Skötkonung var först med att prägla mynt i Sverige och den förste kung som döptes och förblev kristen. Olof dog ca 1022 och uppges vara begravd i Husaby.

Olof Skötkonung
Under Olof Skötkonung präglades de första säkert svenska mynten i Sigtuna. Detta skedde efter engelsk förebild och även av anglosaxiska myntmästare.

Penning, ca 995-1022, Sigtuna
SMH (292-298), BM 4.276.?, 20 mm, 2,48 gram
Barbarisk efterprägling med förvirrad kungatitel.
stampkoppling: kedja 11, stampnummer: 4.276.?


Ref: COMMENTATIONES DE NUMMIS SAECULORUM IX-XI, Brita Malmer, The Sigtuna Coinage c. 995-1005

I Brita Malmers, The Sigtuna Coinage c. 995-1005 återfinns penningen som nr 276 på Plate 12. Kedja 11 med stampkombinationerna 639, 676, 698, 724 och 736. Jag har dock inte försökt mig på att tolka vilken frånsidestamp det skulle kunna handla om eftersom det på grund av multippelprägling synes som en omöjlig uppgift. Det framgår dock tydligt att den är av Long Cross-typen.
Olof Skötkonung, 276

Brita Malmers illustration av den förvirrade inskriften: Olof Skötkonung, den förvirrade inskriften


Knut Eriksson, 1167-1196
Knut Eriksson Knut Eriksson föddes på 1140-talet. Föräldrar var kung Erik den helige och Kristina Björnsdotter. Knut Eriksson tog makten genom att döda Karl Sverkersson på Visingsö år 1167. Han erkändes som kung 1173 och regerade i 23 år. Knut var gift med Cecilia Johansdotter och fick bland annat sonen Erik Knutsson som var kung av Sverige 1208-1216. Knut Eriksson dog 1196 och begravdes i Varnhems klosterkyrka.

Knut Eriksson
Knut Erikssons brakteatrar räknas som de första medeltida mynten från det egentliga Svealand.

Penning (brakteat), 1167-1196, Svealand, Sigtuna?
LL 1:A:7c, 16 mm, 0,31 gram
Starkt degenererad kungabild.

Erik Eriksson, 1222-1229, 1234-1250
Erik Eriksson föddes 1216. Föräldrar var kung Erik Knutsson och Rikissa av Danmark. Erik föddes efter faderns död och utsågs till kung 1222. Erik störtades efter slaget vid Olustra år 1229 då Knut Långe tog makten. År 1234 dog Knut Långe och Erik blev återigen kung. Han regerade sedan oavbrutet fram till sin död, år 1250. Erik Eriksson dog barnlös och är begravd i Varnhems klosterkyrka.

Erik Eriksson

Penning (brakteat), 1222-1229, 1234-1250, Götaland
LL XVI:A:1, 14 mm, 0,16 gram
Krona med tre liljor och rutad kronring inom slät ring.

Valdemar Birgersson, 1250-1275
Valdemar Birgersson Valdemar Birgersson föddes i slutet av 1230-talet. Föräldrar var Birger Magnusson (Birger jarl) och prinsessan Ingeborg Eriksdotter. Krönt i Linköping 1251 (11 år gammal) men samregerade med fadern till 1266. Gift med Sofia av Danmark 1260. Dotter till kung Erik plogpenning av Danmark. Valdemar gjorde på grund av kvinnoaffärer en botgöringsfärd till Rom år 1274. Besegrades av brodern Magnus Ladulås vid Hova 1275. Fängslad och död på Nyköping slott 1302 och möjligen begravd i Vreta Kloster.

Valdemar Birgersson

Penning (brakteat), 1250-1275, Örebro
LL XVII:A:1c, 12 mm, 0,14 gram, 800-825/1000
Krönt framvänt huvud inom slät ring.
På ömsom sidor om kronans mittspets en ring.

Valdemar Birgersson
Brakteat är benämningen på tunna medeltida silvermynt som endast präglades på ena sidan. Underlaget vid tillverkningen var av bly eller läder.
Normalt har brakteat valören 1 penning men även 1/2 penning förekommer.

Penning (brakteat), 1250-1275, Lödöse
LL XVII:B:4b, 13 mm, 0,16 gram, 800-825/1000
Högervänt krönt lejonhuvud (drakhuvud) inom slät ring.

Valdemar Birgersson

Penning (brakteat), 1250-1275, Lödöse
LL XVII:B:7, 13 mm, 0,15 gram, 800-825/1000
Vänstervänt krönt lejonhuvud (drakhuvud) inom slät ring.
Tungan når fram till eller utanför ringen.


Magnus Ladulås, 1275-1290
Magnus Ladulås Magnus Birgersson "Ladulås" föddes 1240. Föräldrar var Birger Magnusson ( Birger jarl) och prinsessan Ingeborg Eriksdotter. Besegrade och fördrev brodern Valdemar vid Hova 1275. Utsågs till kung på Mora sten 1275 och krönt i Uppsala 1276. Gift med Helvig av Holstein 1276. Lät bygga Alsnöhus vid Mälaren och Vadstena slott. Inrättade riksrådet och organiserade frälset (Alsnö möte 1280). Tillnamnet ”Ladulås” syftar troligen på att han i Alsnö stadgar begränsade stormännens våldgästningar genom bildligt talat sätta lås på böndernas lador. Död på Visingsö slott 1290. Begravd i Riddarholsmskyrkan i Stockholm.

Magnus Ladulås, LL XVIIIC 1a
På 1270-talet fick man 3-4 penningar för ett dagsverke. Ett bröd kostade 1 penning.

Penning (brakteat), 1275-1290, Götaland, Skara?
LL XVIII:C:1a, 13 mm, 0,16 gram, 773/1000
Unicialt M inom slät ring. Bokstaven sluten nedtill.

Magnus Ladulås, LL XVIIIC 4a
Inköpt på AURUM aktion 5 (Nr. 39), klassad som 1/1+

Penning (brakteat), 1275-1290, Götaland, Söderköping?
LL XVIII:C:4a, 14 mm, 0,18 gram, 773/1000
Latinskt M inom slät ring.


Magnus Birgersson "Ladulås" brakteater präglingar (1275-1290)

Under Magnus Ladulås präglades penningar i både Sveland och Götaland. I Svealand gick det 192 penningar på en mark medan det i Götaland gick det 384. En penning vägde ungefär 0,30 gram i Svealand och 0,15 gram i Götaland. (En mark skulle vara ca 210 gram, så jag förstår egentligen inte hur man fick fram antalet penningar per mark)

Enligt Magnus Ladulås testamente från 1285, så talas det om åtta mynthus, fyra i Svealand och fyra i Götaland.
Tabellen nedan visar en allmänt accepterad teori om Magnus Ladulås olika myntorter och mynttyper:

Svealand Örebro Unicalt M Inom slät ring
Nyköping Unicalt M Inom strålring
Uppsala Latinskt M Inom slät ring
Västerås Latinskt M Inom strålring
Götaland Skara Unicalt M Inom slät ring
Jönköping Unicalt M Inom strålring
Söderköping Latinskt M Inom slät ring
Skänninge Latinskt M Inom strålring


Magnus Eriksson, 1319-1363
Magnus Eriksson Magnus Ericsson föddes 1316. Föräldrar var Birger jarl (son till Magnus Ladulås) och prinsessan Ingeborg Håkansdotter av Norge. Kung av Norge genom arv 1319. Vald till kung av Sverige på Mora sten 1319 (endast 3 år gammal). Krönt i Uppsala 1336. Gift med Blanka av Namur 1335. Införde flera reformer såsom landslagen (en enhetlig lag för hela riket) och träldomens avskaffande. Tillnamnet Magnus "smek" antyder att Magnus skall ha haft homosexuella förbindelser Förlorade Skåne, Blekinge och södra Halland till Valdemar Atterdag. Avsattes 1364 och tillfångatogs då han försökte återerövra Sverige 1365 men frigavs 1371 och tillbringade slutet av sitt liv hos sonen Håkan i Norge. Drunknade i Bömmelfjorden i Norge 1374.

Magnus Eriksson
Trekronorsmotivet förekommer nu för första gången på svenska mynt

Penning, 1340-1350, Okänd myntort
LL XXVII:A:7a, 13 mm, 0,36 gram, 680/1000
Åtsida: Vänstervänt lejon.
Frånsida: P mellan tre motställda kronor.

Magnus Eriksson


Penning (brakteat), 1319-1363, Okänd myntort
LL XXVIII:B:4a, 16 mm, 0,42 gram
Krona inom strålring.


Senast Uppdaterad: 2013-12-15                Copyright © 2004-2013             http://www.tonysmynt.se/