medalj

Tonys Myntsida

Hedlingers Regentlängd
Gustav II Adolf medaljer
Kungliga medaljer
Militära medaljer
Samfundet Kungliga Myntkabinettets Vänner

Bror Hjort
Bror Hjort, medaljer

Carl Milles
Carl Milles, medaljer

Kauko Räsänen
Bildspel
K. Räsänen, 1972
K. Räsänen, 1973
10 upptäckare, 1973
K. Räsänen, 1974
Nobelpriset 1974
K. Räsänen, 1975
K. Räsänen, 1977
K. Räsänen, 1978-84

Bo Thorén
Bo Thorén, medaljer
Myntorter genom seklen

Sveriges regenter under 1000 år
Berndt Helleberg
ca 975 - 1130
Erik Höglund
1130 - 1208
Sven Lundqvist
1208 - 1266
Elsie Dahlberg
1250 - 1389
Kari Rolfsen
1389 - 1470
Ernst Nordin
1470 - 1521
Axel Wallenberg
1521 - 1654
Léo Holmgren
1654 - 1818
Christer Sjögren
1818 -