Mitt eget lilla bibliotek med numismatiskt litteratur

Svensk numismatisk litteratur
100 Svenska myntgrupper, Åke Ohlmarks, 1978
Alla dessa mynt – samlaren Sven Svensson, 2006
Att samla mynt, sedlar och medaljer, Schenkmanis,Wiséhn, 1995
Bidrag till de svenska sedlarnas historia, Oscar Montelius, 1915
Commen..IX-XI nr 2 The Sigtuna Coinage 995-1005, Malmer, 1989
Den senmedeltida penningen i Sverige, Malmer, 1980, (ouppskuren)
Den svenska mynthistorien, 1719-1818, 2007
Ett gammalt mynt berätar, Ottosson, 1991
Från myntkabinettet i Växjö, 1987
Förteckning över Växjö högre allmänna läroverks myntkabinett,del I-IV Rundqvist, 1928
GNF nr 22, Magnus Lagerberg, Museiman numismatiker kammarherre, Erik Gamby, 1991
GNF nr 23 Lantbruksmedaljer, Sven-Erik Husberg, 1995
GNF nr 24, Den skandinaviska myntunionen, Hans Lennart Lundh, 1997
Gustav V:s mynt med spec. hänsyn till dess varianter, Berggren/Kinnemark
Hela världens tjuv, Nathors-Böös, 1973
Kastpenningtyper, Sven Jardestål, 1979
Kungliga Myntet 1850-1950, Swensson, 1950
Kristinas ettöringar av koppar, Törngren, 1991
Medaljer utgivna 1873-1987, SNF smärre skrifter nr 5, 1987
Medaljer utgivna 1873-1998, SNF smärre skrifter nr 8, 1998
Mynt, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1968
Mynt, Medborgarskolan, Att arbeta i cirkel, Nathorst-Böös, 1978
Mynt från början, Tarras-Wahlberg, 1972
Mynt från Sveriges medeltid, Jönsson/Saxin, 1969, faximil
Mynt och medaljsamlare inom det svenska kungahuset Rasmuson, 1962, (ouppskuren)
Mynt och medaljer, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1960
Mynt och människor, Malmer, 1968
Mynt, sedlar och medaljer, Lagerqvist,Nathorst-Böös, 1981
Myntboken, Tonkin, 2000(30), 2002(32), 2005(35), 2007(37)
Myntsamlandet som hobby, Ehnbom, 1983
Märkliga myntskatter i Stockholm, Golabiewski Lannby, Wiséhn, 2003
Nautiska motiv på mynt, Göteborgs numismatiska förening, 1993
NNÅ 1940
NNÅ 1944
NNÅ 1954, (ouppskuren)
NNÅ 1955, (ouppskuren)
NNÅ 1956, (ouppskuren)
NNÅ 1957-1958, (ouppskuren)
NNÅ 1964, (ouppskuren)
NNÅ 1973-1974, (ouppskuren)
NM 17, Hyckert/Lillienborg, 1905
NM 23, Svensson mfl, 1923
NM 30, 1965
NM 36, Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet, Nathorst-Böös/Wisehn, 1987
NM 37, Festskrift till Lagerqvist, 1989
NM 39, Avesta Myntmuseum, Tingström, 1995
NM 40, Myntningen i Sverige 995-1995
NM 41, Nulla dies sine linea, Festskrift till Ian Wiséhn, 2001
Olof Skötekonungsmynt och andra Ethelred kopior, Malmer, 1965, (ouppskuren)
Pengar, Fakta i närbild, Joe Cribb, 2000
Pengar i folkmun, Golabiewski Lannby, 2000
Pengar & ekonomi, Whitehead/Baskerville, 1979
Riksbankens sedelhistoria 1668-1968, Lindgren, 1974
Riksgälden, Den svenska statsskulden 1697-1824, Lennart Wallén, 1985
Räknepenningar, Holst, 1975
Samla mynt, Gustavf Lövqvist, 1971
Samlad glädje, Numismatiska Klubben i Uppsala 1969-1999, 2000
Sedlar, Lagerqvist/Nathorst-Böös, 1971
Skånska mynt och deras mästare, Tor Flensmark, 1984
Svensk numismatisk uppslagsbok, Tingström, 1968
Svensk myntförteckning, Hamrin/Hyllengren, 1988
Svenska konungars eriksgata och med anledning därav slagna medaljer, Lars O. Lagerqvist, 1982
Svenska mynt från Gustav Vasa till våra dagar, Tingström, 1970
Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt, Lagerqvist, 1970
Svenska pengar, Svenska Turistföreningen, 1984
Svenska polletter genom tiderna, Ehnbom, 1975
Sveriges besittningsmynt, Ahlström, Almer, Jonsson, 1980
Sveriges mynt 1521-1977, Ahlström, Almer, Hemmingsson, 1977
Sveriges mynt 1719-1776, Lindgren, 1953, (ouppskuren)
Sveriges mynthistoria, Rasmusson/Heckscher, 1961
Sveriges och dess forna besittningars guldmynt och riksdaler.., samling Julius Haganders, 1996
Sveriges sedlar del 1-2, Wallen, 1984
Så byggde jag upp en specialsamling, Sten Törngren, 1993
Sturetidens svenska myntförhållanden, Nils Ludvig Rasmusson, 1970
Thesaurus Nummorum Suec-Gothi-Corum..., Brenner, 1691, faximil
Ur berg i börs, Tekniska museet, 1989
Ur penningens historia, Bolin, 1962
Vad kostade det? Lagerqvist/Nathosrt-Böös, 1984, 1993
Vad är numismatik? Lagerqvist/Nordlind, 1981

Antiken
Ancient Greek & Roman coins, Zander H. Klawans, 2003
GNF nr 16, Romerska myntporträtt, Leif Björn, 1983
GNF nr 17, Antika Årtalsmynt, Gunnar Holst, 1984
GNF nr 18, Dirhemen, Ett medeltida världsmynt, Gunnar Holst, 1985
GNF nr 19, Celtic coins of the Danube region, Katalin Biró-sey, 1987
GNF nr 20, Tre småstycken om MYNT, Gunnar Holst, 1988
GNF nr 21, Palestinas och Israels sedelhistoria 1914-1989, Sune Persson, 1990
Greek Coins and their values, H.A. Seaby, 1959
Greek Coins and their values, volume 1 Europe, David R. Sear, 1978
Greek Coins and their values, volume 2 Asia and Africa, David R. Sear, 1979
Greek Coins and their values, H.A. Seaby, 1959
Orientalske Graeske og romerske mönter, denkongelige mönt- og medaillesamling, 1952
The coinage of roman britain, Gilbert Askew, 1980
Roman Coins and their value, The Millennium Edition, David R. Sear, 2000
Roman Coins and their values II, David R. Sear, 2002
Roman Coins and their values III, David R. Sear, 2005
Roman silver coins, a price guide, Richard Plant
Roman base metal coins, a price guide, Richard Plant
Romerska denarer funna i Sverige, Lennart Lind, 1988
Vår svenska guldålder, Sune Lindqvist, 1945

Övrig numismatisk litteratur
Annorlunda betalningsmedel, Nathorst-Böös, 1988
Coin collecting, Kenneth Bressett, 2003
Glimpses of history, Brian Hannon, 1992
Nigerian currencies manillas cowries and others, Sven.Olof Johansson, 1967
Nigerian primitive currency values, Sven.Olof Johansson, 1968
Ord med mening, festskrift til Jörgen Steen Jensen, 1998
Primitiva betalningsmedel Nigeria, Sven.Olof Johansson, 1965
Ryska droppar, Per Larsson, 2006
Standard Catalog of World Coins 1901-2002
Standard Catalogue of World Paper Money (Modern issues 1961-2003)
Standard Catalog of World Paper Money (General Issues 1368-1960)
The world encyclopedia of coins & coin collecting, James Mackay, 2006

Numismatiska tidskrifter och kataloger
Ahlström lagerkataloger, nr37 (-88), nr47 (-93)
Antikören auktioner (1986-1998, Nr: 1-22):
1986: nr2+p, 1987: nr4, 1988: nr5+p, nr6
1989: nr7, nr8+p, 1990: nr9+p, 1991: nr10
1992: nr11+p, 1993: nr12, nr13, nr14, 1994: nr15+p
1995: nr16+p, nr17+p, 1996: nr18, 1997: nr20, 1998: nr21, nr22
(Saknar: nr 1,3,19 p=prislista)
Antikören lagerlistor, nr3 (-84), nr20 (-90)
Antikören internetauktioner, nr11-nr21 (sept 01-dec 03)
Aurum auktioner, nr2 (-06)
Hamrin & Svahn lagerlistor, 1992-ff, Nr: 1-17
Kopparkrigaren- prislistor 1996-ff
Myntgalleriet, Lagerlista nr9(-93), nr10(-94)
Myntkontakt (tidskrift), 1972-1985, totalt 121 nummer
Myntrapport (Wallin), bla. artiklar om några kejsare
nr8(-92), nr13(-93), nr14(-93), extra(okt -94), nr22(-96), nr23(-96), nr24
Mynttidningen (Ottoson),
1994: nr1, nr2, nr3/4, nr7, nr8/9, nr10
1995: nr2, nr3, nr5/6
1996: nr2/3
1997: nr1, nr2
(saknar: -94:nr5/6 -95:nr1,4 -96:nr1,2/3,4,5/6 -97:nr3/4) Skandinavisk Numismatik- Mynt & Medaljer
1976: 9, 10 1977: 4, 5, 7, 8
Svensk Numismatisk Tidskrift (SNT), 1986-ff
1987: 6 , 1988: 8, 9/10 , 1989: 3, 6, 8, 9/10 , 1990: 9/10
1995: 1,2,4,5,6 , 1996: 1-8 , 1997: 1-8
1998: 2,4,7,8 , 1999: 1-7 , 2000: 1-8
2001: 1-3,5,7-8 , 2002: 1-6,8, 2003: ,
2004: , 2005: , 2006: 3,5-8
2007: 1-8 , 2008: 1-4
SNF auktioner (utskrivna nr 147, 149, 150, 151)
Strandbergs Jubileumslista, nr 25.
Örtendahl, lagerkatalog 2003, 2006


Senast Uppdaterad: 2009-07-05                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/