Litteratur

Här har jag sammanställt böcker som jag har haft mycket glädje av:

Almänn Litteratur om Mynt
Numismatiska Meddelanden XL, Sveriges mynt 995-1995
Att samla mynt, sedlar och medaljer, Schenkmanis,Wiséhn, 1995
Mynt, sedlar och medaljer, Lagerqvist,Nathorst-Böös, 1981
Mynt från början, Tarras-Wahlberg, 1972
Känn ditt land: Nr 17. Svenska pengar, Lagerqvist,Nathorst-Böös, 1984

Referenslitteratur
LL = Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt, Lagerqvist, 1970
SM = Sveriges mynt 1521-1977, Ahlström, Almer, Hemmingsson, 1977
SMF = Svensk Myntförteckning, Hamrin/Hyllengren, 1988
SB = Sveriges besittningsmynt, Ahlström, Almer, Jonsson, 1980
SS = Sveriges Sedlar, Ahlström/Selin/Westerlund, 1984
Svensk numismatisk uppslagsbok, Tingström, 1968
Myntboken, Tonkin, 2005, 2007
Sear = Roman Coins and their values. Millennium Edition, David R. Sear, 2000

Övrig litteratur som jag rekommenderar
Standard Catalog of World Coins 1901-2002
Standard Catalogue of World Paper Money (Modern issues 1961-2003)
Standard Catalog of World Paper Money (General Issues 1368-1960)
Svenska Poletter genom tiderna, Ingvar Ehnbom, 1975
Sverige och dess regenter under 1000 år, Lagerqvist, 1976
Vad kostade det? Lagerqvist,Nathorst-Böös, 1984, 1993
Svensk Numismatisk tidskrift

Mitt eget lilla bibliotek med numismatiskt litteratur finns listat här.


Senast Uppdaterad: 2008-05-21                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/