Kvalitetsbedömning

Den bedömda myntkvaliten har en otroligt stor betydelse för hur mycket du skall betala för ett mynt. Mynt av yppersta kvalitet är mycket eftertraktade men också mycket dyra. Kanske är det bättre att satsa på färre mynt av högre kvalitet. Tänk på att all åverkan på mynt sänker värdet betydligt. Undvik att försöka rengöra mynt själv. Det är inte ovanligt med mynt som sjunkit rejält i värde pga detta. Många ofta lite större silvermynt användes ofta som brosch förr. Det förekommer många mer eller mindre lyckade försöka i att återställa myntet. Man kan också ha perforerat eller förgyllt mynt av olika anledningar. Det finns jordfynd som kan vara mycket ärgade, misshandlade mynt och så naturligtvis mycket slitna mynt på grund av att de cirkulerat mycket och länge. Många äldre mynt var faktiskt av dålig kvalitet redan från början.
- Det kan vara felcentrerade mynt.
- Mynt där myntämnet inte räckt till (inbuktningar i myntet).
- Mynt med s.k. plantsrispor (där myntämnet filats så att reporna syns tydligt i det präglade myntet).
- Mynt med s.k. myntklumpar där präglingsstamparna gått sönder.

Här är de vanligast förekommande kvalitetsbeteckningarna:

0UncEtt helt perfekt mynt.
01EF/AUEtt mycket vackert mynt med obetydligt slitage.
1+VFEtt vackert mynt som cirkulerat.
1FFullgott exemplar. Slitet men fullt läsbart.
1?VGSlitet exemplar. Detaljer såsom delar av text kan saknas
2GMycket slitet som bara samlas om det är mycket ovanligt.

Kvalitetsbedömning är svårt och väldigt subjektivt. Dessutom skulle jag vilja påstå att den skiljer sig mellan olika mynttyper. Moderna mynt bedöms betydligt hårdare än äldre mynt. Kvalitet kan även anges som t.ex. 1/1+ där myntet bedöms vara bättre än 1 men sämre än 1+. Försök har även gjorts med en 10-gradig skala där 10 motsvarar 0. Åverkan på mynten sänker ofta värdet på ett mynt minst en nivå och brukar anges inom parantes t.ex. 1(repa)Senast Uppdaterad: 2009-04-09                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/