Kristina, 1632-1654
Kristina Kristina föddes 7 dec 1626 i Stockholm. Dotter till Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg. Drottning av Sverige vid Gustav II Adolfs död 1632 endast 5 år gammal och ställd under förmyndare Axel Oxenstiernas ledning. Myndig 1644 och krönt i Stockholm 1650. Kristina hade tidigt blivit föremål för giftermålsplaner bland annat med hennes kusin Karl Gustaf. Frågan om giftemål togs tom upp på riksdagen 1649. Kristina såg till att Karl Gustaf utkorades till tronföljare. Hon abdikerade 1654 och övergick till katolicismen. Död i Rom den 9 april 1689. Begravd i Peterskyrkan i Rom.

Kristina, 2 mark
De två små glödghakarna mellan II och M betecknar myntmästaren Michael Hack.

2 mark, 1651
SM 63a U.år Typ V Mm glödghakar, 31 mm, 9,78 gram, 750/1000
Åtsidan: REGINA CHRISTINA (Drottning Kristina)

Kristina, 1 mark
Myntet kommer från Sven Svenssons samling (SS 2370)
Inköpt på SNF:s aktion 153, klassad som 1/1+

1 mark, 1649
SM 76, SS 2370, Typ IX, 26 mm, 4,69 gram, 750/1000
Åtsidan: CHRISTINA D(EI) G(RATIA) SVE(CORVM) GOT(THORVM) VAN(DALORVM) Q(VE) REG(INA)
(Kristina med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas drottning)
Frånsida: MON(ETA) NO(VA) ARG(ENTEA) REG(NI) SVE(CIAE) MDCXLIX
(Konungariket Sveriges nya silvermynt 1649)

Kristina, 1 öre, 1634


1 öre, 1634
SM 81, 19 mm, 1,17 gram, 375/1000
Åtsidan: CHRISTINA D(EI) G(RATIA) DE(SIGNATA) RE(GINA) SVE(CIAE) ( Kristina med Guds nåde Sveriges utkorade drottning)
Frånsida: MONETA NOVA REGNI SVE (Sveriges drottnings nya mynt)

Kristina, 1 öre, 1636
Denna ettöring som väger 1,23 gram har samma valör som ettöringen av koppar nedanför. Ettöringen av koppar väger hela 51,5 gram

1 öre, 1636
SM 82, 19 mm, 1,08 gram, 375/1000
Åtsidan: CHRISTINA D(EI) G(RATIA) DE(SIGNATA) RE(GINA) SVE(CIAE) ( Kristina med Guds nåde Sveriges utkorade drottning)
Frånsida: MONETA NOVA REGNI SVE (Sveriges drottnings nya mynt)

Kristina, 1 öre, 1638 SM
Det präglades omkring 70 miljoner av Kristinas 1 öre Sm.

Man kan faktiskt bli totalt grundlurad av en bild. Här är en historia om ett Kristina 1-öre.

1 öre Sm, 1638, Säter
SM 105b, 47 mm, 47,72 gram
Åtsidan: CHRISTINA D(EI) G(RATIA) SVECO(RVM) GOT(HORVM) WAND(DALORVM) DES(IGNATA) REGI(NA) ET PR(INCEPS) HAE(REDITARIA) (Kristina med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstinna)
Frånsida: MONETA NOVA CVPREA DALARENSIS MDCXXXVIII (Nytt kopparmynt från Dalarna 1638)

Kristina, 1 öre, 1647

Under åren 1638-1641 präglades mynten i Säter och från 1644-1653 i Avesta.

Det här myntet är lite tyngre, 55,7 gram. Normalvikten skulle vara 51,5 gram.

Om man vill fördjupa sig i dessa härliga mynt så rekomenderar jag varmt Sten Törngrens "Kristinas ettöringar av koppar".

1 öre Sm, 1647, Avesta
SM 112, ST 47-E5 Rutor i åtsidans fält, pilsköld utan rutor, PR, NOV, CVPRE (parallella sidor) 48 mm, 55,65 gram
Åtsidan: CHRISTINA D(EI) G(RATIA) SVE(CORVM) GO(THORVM) WAN(DALORVM) REGINA ET PR(INCEPS) HAE(REDITARIA) (Kristina med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas utkorade drottning och arvfurstinna)
Frånsida: MONETA NOV(A) CVPRE(A) DALARENSIS MDCXLVII (Nytt kopparmynt från Dalarna 1647)

Kristina, 1/4 öre, 1634
Myntet kommer från Sven Svenssons samling (SS 2637)
Inköpt på SNF:s aktion 153, klassad som 1/1+

1/4 öre, 1634, Nyköping
SM 121, SS 2637, Typ I, 29 mm, 9,56 gram
Åtsidan: C(HRISTINA) R(Egina) S(VECIAE) = Kristina Sveriges drottning

Kristina, 1/4 öre, 1636


1/4 öre, 1636, Nyköping och Säter
SM 124, Typ II, 29 mm, 9,66 gram
Åtsidan: C(HRISTINA) R(Egina) S(VECIAE) = Kristina Sveriges drottning

Kristina, 1/4 öre, 1637
Myntverket i Säter lades ner 1642 efter att ha utmyntat kopparmynt sedan 1624. Det flyttades till Avesta där myntpräglingen startade 1644.

1/4 öre, 1637, Säter
SM 125, Typ II, 30 mm, 11,06 gram
Åtsidan: C(HRISTINA) R(Egina) S(VECIAE) = Kristina Sveriges drottning

Kristina, 1/4 öre, 1653
Omkring 200 miljoner 1/4 ören präglades totalt.

1/4 öre, 1653, Avesta
SM 133, Typ III, 30 mm, 12,62 gram
Åtsidan: C(HRISTINA) R(Egina) S(VECIAE) = Kristina Sveriges drottning

Kristina, 1 öre, 1649, Reval
Staden Reval (Tallin) i Estland, erövrades av Erik XIV 1561. Reval var svensk till nederlaget mot Ryssland 1710 och avträddes formellt i freden vid Nystad 1721.
1 öre (Weissen), 1649, Reval, 18 mm, 0,93 gram
SB 66
Åtsidan: CHRISTINA DG RE SVE
Frånsida: MON(ETA) NOVA CIVIT(ATIS) REVAL

Kristina, 1/24 taler, 1648, Riga
Staden Riga (numera Lettlands huvudstad) intogs av Gustav II Adolf 1621. Riga förblev en Svensk besittning tills den intogs av ryssarna 1710. Avträddes formellt till Ryssland vid freden i Nystad 1721.

1/24 Taler (Dreipölcher), 1648, Riga, 19 mm, 1,09 gram
SB 52
Åtsidan: CHRISTINA DG REG SVE
Frånsida: MONETA NOVA CIVI(TATIS) RIGE(NSIS)

Kristina, 1 Solidus, 1647, Riga


1 Solidus (Schilling), 1647, Riga, 16 mm, 0,45 gram
SB 66
Åtsidan: CHRISTINA DG REG
Frånsida: SOLIDVS CIVI(TATIS) RIG(ENSIS) 47

Kristina, 1 Solidus, 1653, Livlanda
I Riga präglades även mynt för hertigdömet Livland (området mellan Libau och Narva) 1644-1669.

1 Solidus (Schilling), 1653, Livland, 15 mm, 0,57 gram
SB 12, Typ II
Åtsidan: CHRISTINA DG R S V
Frånsida: SOLIDVS LIVINIAE 53


Senast Uppdaterad: 2011-12-12                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/