Kastmynt

I samband med kröningar och kungliga begravningar har seden att kasta ut penningar bland åskådarna förekommit länge. Allt sedan Gustav Vasas kröning lär man ha använt kastmynt. Under Karl X Gustav's tid blev valören enhetlig och man följde noggranna bestämmelser kring utkastandet av mynten. Valören på kastpenningar var 2 mark tom Gustaf III´s kröning, därefter 1/3 Riksdaler. Seden att kasta ut mynt upphörde efter Karl XIV Johan's begravning 1844. Totalt har 29 kastpenningar präglats och samtliga då i Stockholm. Dom sista 4 brukar dock kallas för minnesmynt eftersom dom delades ut och hade ingen anknytning till myntsystemet.

2 Mark, Kastmynt till drottning Ulrika Eleonoras begravning 1742


2 Mark, Kastmynt till drottning Ulrika Eleonoras begravning 1742
SM 181, 29,9-30,6 mm, 10,4 gram, 878/1000, Upplaga: 8000
Åtsida: VLRICA ELFONORA D.G. REGINA SVECIAE
Frånsida: INDIGENA POLI (Medborgarinna i himmelen)

1/3 Riksdaler, Kastmynt till Kronprins Gustav (IV) Adolfs födelse 1778


1/3 Riksdaler, Kastmynt till Kronprins Gustav (IV) Adolfs födelse 1778
SM 98, Upplaga: 2000
Åtsida: GUSTAF III SV G OCH W KONUNG
Frånsida: GLÄDER ÄN ET TIDEHVARF - FORTPLANTAD 1778

Gustav IV Adolf, Kastmynt


1/3 Riksdaler, Kastmynt till konungens kröning 1800
SM 45, 29,5-30,2 mm, 9,75 gram, 878/1000, Upplaga: 5000
Åtsida: GUSTAF IV ADOLPH S G OCH V K KRÖNT 1800
Frånsida: GUD OCH FOLKET

Kastmynt till konungens kröning 1809


1/3 Riksdaler, Kastmynt till konungens kröning 1809
SM 31, 29,5-30,2 mm, 9,75 gram, 878/1000, Upplaga: 16'923
Åtsida: CARL XIII S G OCH V K KRÖNT ÅR 1809
Frånsida: FOLKETS VÄL MIN HÖGSTA LAG

Kastmynt till änkedrottning Sofia Magdalena begravning 1813
Drottning Sophia Magdalena var Gustav IIIs gemål och mor till Gustav IV Adolf.

1/3 Riksdaler, Kastmynt till änkedrottning Sofia Magalenas begravning 1813
SM 32, 29,5-30,2 mm, 9,75 gram, 878/1000, Upplaga: 4'491
Åtsida: SOPHIA MAGDALENA SV ENKE DROTTNING
Frånsida: ÄLSKAD OCH SÖRJD AV SVEA FOLK - FÖDD D 3 JUL 1746 DÖD D 21 AUG 1813

Karl XIV Johan, Kastmynt
Det sista kastmyntet med anslutning till myntsystemet (med valören 1/3 Rd)

1/3 Riksdaler, Kastmynt till konungens kröning 1818
SM 97, 29,5-30,2 mm, 9,75 gram, 878/1000, Upplaga: 11676
Åtsida: CARL XIV JOHAN SV. OCH NORR. K. KRÖNT ÅR 1818
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, Kastmynt
Detta var det sista kastmyntet som utkastades till befolkningen. På grund av det tumult som ofta uppstod, så avskaffades nu denna uråldriga tradition.

Minnespenning utkastad till konungens begravning 1844
SM 177, 30,0 mm, 9,75 gram, 878/1000
Åtsida: CARL XIV JOHAN SVER. NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG
Frånsida: AF LIFVET NÄRMADE I BRAGDER AF DÖDEN I HVILA - DEN 8 MARS 1844
Graverad av Ludvig Persson Lundgren.

Karl XV, 1860 minnesmynt
Detta är alltså inget egentligt kastmynt, utan den utdelades istället. Den är inte heller ansluten till myntsystemet som dom tidigare kastpenningarna var

Minnespeng utdelad vid konungens död 1860
SM 82, 31 mm, 12,75 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG KRÖNT ÅR 1860.
Frånsida: Land skall med lag byggasSenast Uppdaterad: 2008-03-08                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/