Karl IX, 1604-1611
Karl IX Karl IX föddes den 4 okt på Stockholm slott. Föräldrar var Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. Riksföreståndare under Sigismunds frånvaro 1593 och framåt. Karl bidrog verksamt till Erik XIV:s avsättning samt Johan III:s kungautnämning, blev sedan oense med Johan p.g.a. dennes sympatier för katolicismen. Regent 1599 efter att ha besegrat Sigismund vid Stångebro 1598. Krönt i Uppsala domkyrka 1604. Död den 30 okt 1611. Begravd i Strängnäs.


Karl IX, 1/2 öre
Karl (IX) som Riksföreståndare.
Tecknet på åtsidan är de hebreiska bokstäverna motsvarande J H V H lästa från höger till vänster dvs. Jehovah. Vokalerna skrevs inte ut.

1/2 öre, 1602
SM 30 Typ II, 21 mm, 1,74 gram, 203/1000

Karl IX, 1 mark
Karl IX som krönt kung.

1 mark, 1608
SM 54, 28 mm, 4,78 gram, 821/1000
Åtsidan: CAROLUS DG SVECOR GOTH VAND C REX (Karl IX med Guds nåde svearnas, göternas, vendernas etc. Konung)
Frånsidan: 1 MARK SVENSKA

Karl IX, 1/2 mark
Perforerat, men ändå ett charmigt porträttmynt av Karl IX.

4 öre, 1/2 mark, 1607
SM 60 Typ II, 25 mm, 2,20 gram, 821/1000
Åtsidan: CAROLVS IX DG SVEC GOT VAN C REX (Karl IX med Guds nåde svearnas, göternas, vendernas etc. Konung)
Frånsidan: 1/2 MARK SVENSKA

Karl IX,2 öre


2 öre, 1610
SM 66 Typ II, 20 mm, 1,63 gram, 500/1000

Karl IX, 1 öre


1 öre, 1610
SM 69, 19 mm, 1,33 gram, 250/1000


Senast Uppdaterad: 2011-12-12                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/