Karl XV, 1859-1872
Karl XV Karl XV (Karl Ludvig Eugen) föddes den 3 maj 1826 på Stockholm slott. Son till Oscar I och Josefina av Leuchtenberg. Gift i Stockholm 19 juni 1850 med Lovisa av Nederländerna. Kung av Sverige och Norge från 1859 (i Norge med regentnamnet Karl IV). Krönt både i Sverige och Norge 1860. Karl XV var en mycket folklig och populär kung och han hade ett mycket stort intresse för kvinnor. Karl hade varit i Aachen för att söka läkarhjälp mot sin tarmturberkulos, men på hemvägen dog han i Malmö den 18 september 1872. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Karl XV, 4 Riksdaler Riksmynt
4 Riksdaler Riksmynt motsvarade 1 Riksdaler Specie. Utgavs sista gången 1871.

4 Riksdaler Riksmynt, 1861
SM 14, 39,1 mm, 34,0 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH VEND. KONUNG.
Frånsida: Land skall med lag byggas
Randskrift: 75 / 100 DELAR FINSILFVER

Karl XV, 1 Riksdaler Riksmynt


1 Riksdaler Riksmynt, 1871
SM 34a, 24,9 mm, 8,5 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG.
Frånsida: Land skall med lag byggas
Randskrift: 75 / 100 DELAR FINSILFVER

Karl XV, 25 öre


25 öre, 1871
SM 41a, 17,4 mm, 2,13 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG.

Karl XV, 10 öre


10 öre, 1871
SM 50, 12,7 mm, 0,85 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG.

Karl XV, 5 öre


5 öre, 1863
SM 54a, 28,9 mm, 8,5 gram
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG.

Karl XV, 2 öre


2 öre, 1863
SM 63a, 24,4 mm, 5,7 gram
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG.

Karl XV, 2 öre
En underbar glans! Jämför med de övriga bronsmynten på sidan.

2 öre, 1871
SM 66c (1871 på 1861), 24,4 mm, 5,7 gram
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG.

Karl XV, 1 öre


1 öre, 1863
SM 73, 19,8 mm, 2,8 gram
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG.

Karl XV, 1/2 öre


1/2 öre, 1867
SM 81a, Stort årtal, 15,8 mm, 1,4 gram
Åtsida: Land skall med lag byggas

Karl XV, 1860 minnesmynt


Minnespeng utdelad vid konungens död 1860
SM 82, 31 mm, 12,75 gram, 750/1000
Åtsida: CARL XV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG KRÖNT ÅR 1860.
Frånsida: Land skall med lag byggas


Senast Uppdaterad: 2011-04-01                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/