Karl XIV Johan, 1818-1844
Karl XIV Johan Karl XIV Johan (Jean Baptiste Bernadotte) föddes den 26 januari 1763 i Pau, Frankrike. Son till advokat Henri Bernadotte och Jeanne de Saint-Jean. Brigadgeneral 1794, ambassadör i Wien 1798, krigsminister 1799, marskalk av Frankrike 1804 och Furste av Pontecorvo 1806. Gift 16 augusti 1798 med Désirée Clary, sedermera svensk drottning under namnet Desideria, svåger till Napoleons bror Joseph Bonaparte. Vald till svensk tronföljare 1810. Åstadkom samförstånd med Ryssland och stred mot Napoleon vid Leipzig 1813 samt fick stormakternas stöd för erövringen av Norge 1814. Kung av Sverige och Norge från 1818, i Norge under regentnamnet Karl III Johan. Krönt samma år både i Sverige och Norge. Död den 8 mars 1844 på Stockholm slott. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Karl XIV Johan, 1 Rd
Sveriges andra Jubileumsmynt. Det första präglades under Fredrik I 1721. Porträttmedaljongerna visar Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Fredrik I. Det dröjde till 1897 tills nästa svenska Jubileumsmynt präglades: Oscar II's 25-åriga regeringsjubileum 1897.

1 Riksdaler, 1821, Jubileumsmynt: 300-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig
SM 43, Typ II, 41,5-42 mm, 29,25 gram, 878/1000, Upplaga: 7 339 (typmynt)
Åtsida: CARLOLVS XIV IOH(ANNES) D(EI) G(RATIA) REX SVECIAE ET NORVE(GIAE), AN(NO) IVBIL(AEO) 1821, (Karl XIV Johan med Guds nåde Sveriges och Norges kung)
Frånsida: IN MEMORIAM VINDICATAE LIBERTA(TI)S (ET) FIDEI (Till minne av frihetens och trons räddning)
Randskrift: GLORIA IN EXELSIS (Ära Gud i Höjden)

Karl XIV Johan, 1/3 Rd


1/3 Riksdaler, 1829
SM 54a, 27,5 mm, 9,75 gram, 878/1000, Upplaga: 109 183
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING
Randskrift: 878 / 1000 FINSILFER

Karl XIV Johan, 1/6 Rd


1/6 Riksdaler, 1829
SM 58, 21,6 mm, 6,19 gram, 691/1000, Upplaga: 2 039
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1 Rd Sp


1 Riksdaler Specie, 1841
SM 69, 38,8 mm, 34,01 gram, 750/1000, Upplaga: 549 188
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING
Randskrift: 75 / 100 DELAR FINSILFVER

Karl XIV Johan, 1/2 Rd Sp


1/2 Riksdaler Specie, 1831
SM 73a, 31,5 mm, 17,0 gram, 750/1000, Upplaga: 269 875 (73a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. GÖTH. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING
Randskrift: 75 / 100 DELAR FINSILFER

Karl XIV Johan, 1/4 Rd Sp


1/4 Riksdaler Specie, 1834
SM 82a, 24,6 mm, 8,50 gram, 750/1000, Upplaga: 953 130 (82a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING
Randskrift: 75 / 100 DELAR FINSILFER

Karl XIV Johan, 1/8 Rd Sp


1/8 Riksdaler Specie, 1833
SM 87, 22,1 mm, 4,25 gram, 750/1000, Upplaga: 1 031 552
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. OCH V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/12 Rd Sp


1/12 Riksdaler Specie, 1833
SM 94b, 19 mm, 2,83 gram, 750/1000, Upplaga: 156 905 (94a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/16 Rd Sp


1/16 Riksdaler Specie, 1835
SM 95, 17,7 mm, 2,13 gram, 750/1000, Upplaga: 432 554
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, Kastmynt
Det sista kastmyntet med anslutning till myntsystemet (med valören 1/3 Rd)

1/3 Riksdaler, 1818
SM 97, Kastmynt till konungens kröning 1818, 21,6 mm, 6,19 gram, 691/1000, Upplaga: 11 676
Åtsida: CARL XIV JOHAN SV. OCH NORR. K. KRÖNT ÅR 1818
Frånsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, Kastmynt
Detta var det sista kastmyntet som utkastades till befolkningen. På grund av det tumult som ofta uppstod, så avskaffades nu denna uråldriga tradition.

Minnespenning, 1844
SM 177, Minnespenning utkastad till konungens begravning 1844, 30,0 mm, 9,75 gram, 878/1000
Åtsida: CARL XIV JOHAN SVER. NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG
Frånsida: AF LIFVET NÄRMADE I BRAGDER AF DÖDEN I HVILA - DEN 8 MARS 1844
Graverad av Ludvig Persson Lundgren.

Karl XIV Johan, 1 Skilling


1 Skilling, 1819, Avesta
SM 99, 33-34 mm, 17,0 gram, Upplaga: 1 176 000
Åtsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/2 Skilling


1/2 Skilling, 1819, Avesta
SM 108, 29,5-30,5 mm, 8,5 gram, Upplaga: 1 264 000
Åtsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/4 Skilling


1/4 Skilling, 1821, Avesta
SM 120, 22,5-26 mm, 4,3 gram
Åtsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/6 Skilling


1/6 Skilling, 1830, Avesta
SM 127a, Refflad rand, 20,6 mm, 2,8 gram, Upplaga: 2 544 000 (127a-b,128)
Åtsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1/12 Skilling


1/12 Skilling, 1825, Avesta
SM 129a, Refflad rand, 20,5 mm, 2,4 gram, Upplaga: 576 000 (129a-b)
Åtsida: FOLKETS KÄRLEK MIN BELÖNING

Karl XIV Johan, 1 Skilling
Dessa mynt i den sk palmkvistserien präglades i Stockholm 1832-33. Detta var första gången som kungens porträtt återfanns på kopparmynt. En annan nyhet är att mynten nu präglas i ring, vilket gör att mynten nu blir helt runda.

1 Skilling, 1832, Stockholm
SM 130, 30 mm, 17,0 gram, Upplaga: 8 000 (typmynt)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/2 Skilling


1/2 Skilling, 1832, Stockholm
SM 131, 24 mm, 8,5 gram, Upplaga: 288 000 (typmynt)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/4 Skilling


1/4 Skilling, 1833, Stockholm
SM 134, 21,3 mm, 4,3 gram, Upplaga: 96 000
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/6 Skilling, med bar hals


1/6 Skilling, 1832, Stockholm
SM 135, Typ I (med bar hals), 19 mm, 2,8 gram, Upplaga: 912 000 (135,136a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/6 Skilling


1/6 Skilling, 1832, Stockholm
SM 136b, Typ II slät kant, 19 mm, 2,8 gram, Upplaga: 912 000 (135,136a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 2 Skilling Banco
Tät krans

2 Skilling Banco, 1835, Stockholm
SM 137, Typ I, 33,5 mm, 18,9 gram, Upplaga: 79 200
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 2 Skilling Banco
Gles krans

2 Skilling Banco, 1843, Stockholm
SM 145, Typ II, 33,5 mm, 18,9 gram, Upplaga: 162 456
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1 Skilling Banco


1 Skilling Banco, 1840, Stockholm
SM 152, Typ II, 27,8 mm, 11,3 gram, Upplaga: 278 112
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 2/3 Skilling Banco


2/3 Skilling Banco, 1836, Stockholm
SM 156, Typ II, 24,4 mm, 7,6 gram, Upplaga: 927 648
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/3 Skilling Banco, Tät krans
Tät krans

1/3 Skilling Banco, 1835, Stockholm
SM 162, Typ I, 19,8 mm, 4,4 gram, Upplaga: 483 264 (typmynt)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/3 Skilling Banco, Gles krans
Gles krans

1/3 Skilling Banco, 1837, Stockholm
SM 164, Typ II, 19,8 mm, 4,4 gram, Upplaga: 1 096 272
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG

Karl XIV Johan, 1/6 Skilling Banco, 1836


1/6 Skilling Banco, 1836, Stockholm
SM 171b, 1836/5, 16,1 mm, 2,4 gram, Upplaga: 1 498 176 (171a-b)
Åtsida: CARL XIV SVERIGES NORR. G. O. V. KONUNG


Senast Uppdaterad: 2011-04-17                Copyright © 2004-20011             http://www.tonysmynt.se/