Karl XII, 1697-1718
Karl XII Karl XII föddes 17 juni 1682 på Stockholm slott. Son till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark. Kung vid faderns död 1697. Karl XII förklarades myndig vid femton års ålder och krönte sig själv i Stockholm 1697. Ogift. År 1700 angrep sachsiska trupper Riga och samma år anföll Danmark och Ryssland. Därmed hade stora nordiska kriget inletts. Tsar Peter börjat belägra Narva. Karl XII undsatte Narva och vann där en lysande seger. Efter många segrar kom nederlaget vid Poltava. Stora delar av den svenska armén tillfångatogs medan kungen flydde till Turkiet 1709. Efter många år tröttnade turkarna på svenskarna och tillfångatog Karl XII (kalabaliken i Bender). Först 1714 lämnade han Turkiet. När Karl XII kom tillbaka till Sverige genomförde han ett fälttåg mot Norge. Den 30 nov 1718, vid belägringen av fästningen Fredriksten vid Fredrikshald, träffades Karl XII av en kula i tinningen och avled omedelbart. Han gravsattes i Riddarholmskyrkan den 26 februari 1719.

Karl XII, 2 mark
Karl XII framställs ända fram till 1708 i peruk, trots att han slutade använda den sedan krigets början ca 1700.

2 mark, 1701
SM 62 Typ II, 29,5-30,7 mm, 10,4 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XII D.G. REX. SVE.

Karl XII, 1 mark


1 mark, 1715
SM 97 Typ III, 24-24,5 mm, 5,8 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XII D.G. REX. SVE.

Karl XII, 5 öre


5 öre, 1705
SM 105, 22-24,4 mm, 3,81 gram, 444/1000
Åtsidan: DOMINUS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)

Karl XII, 5 öre
Myntet kommer från Sven Svenssons samling (SS 3883)
Inköpt på SNF:s aktion 153, klassad som (1/1+) repa
Samlar normalt inte på varianter, men den här är lite rolig,
Jämför valören "ÖR" med myntet ovan
Man kan också notera att man har bytt myntmästare från HZ (Henrik Zedritz) till LC (Lorents Careelberg)

5 öre, 1707
SM 107b 5ÖR, SS 3883, 22-24,4 mm, 3,39 gram, 444/1000
Åtsidan: DOMINUS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)

Karl XII, 4 öre, 1716
Ett Toppenexemplar! Jämför gärna med 4-öringen från 1718 nedan.
Notera även att mynten har olika typer av krona på åtsidan.

4 öre, 1716
SM 116b, 21,8-22 mm, 2,83 gram, 375/1000
Åtsidan: DOMINVS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)
Frånsida: FYRA ORE SOLFWER MYNT 1716

Karl XII, 4 öre, 1718


4 öre, 1718
SM 118, 21,8-22 mm, 2,83 gram, 375/1000
Åtsidan: DOMINVS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)
Frånsida: FYRA ÖRE SÖLFWER MYNT 1718

Karl XII, 1 öre, 1701


1 öre, 1701
SM 125, 17,5-18,3 mm, 1,23 gram, 250/1000

Karl XII, 1 öre, 1717


1 öre, 1717
SM 141, 17,5-18,3 mm, 1,23 gram, 250/1000

Karl XII, 1 Daler Silvermynt, 1716
Detta sk plåtmynt visas i naturlig storlek och väger 0,756 kg.
Nödmynten som gavs ut 1715-19 var statliga kreditmynt som endast vägde 4-8 gram styck, de skulle motsvara just en kopparplåt om 1 daler SM.

Plåtmynten präglades mellan 1644-1776. De hade valörerna 1/2, 1, 2, 4, 8 och 10 Daler SM.

1 Daler Silvermynt, 1716, Avesta
SM 181, Typ IV, 160-135 mm, 756 gram
Hörnstämpel: Karl XII:s krönta namnschiffer samt årtalet 1716
Mittstämpel: 1 DALER S:M
Skala 1:1 (övriga mynten på sidan är i skala 2:1)

Karl XII, 1/6 öre SM, 1708


1/6 öre SM, 1708, Avesta
SM 208, TYP I, 23,7-24 mm, 5,3 gram
C XII R S = CAROLUS XII REX SVECIAE (Karl XII Sveriges Kung)

Karl XII, 1/6 öre SM, 1715


1/6 öre SM, 1715, Avesta
SM 210a, TYP II, R.S., 22-22 mm, 3,3 gram
C XII R S = CAROLUS XII REX SVECIAE (Karl XII Sveriges Kung)

Karl XI, 1/192 Taler (Witten), 1706
Stralsund erövrades 1637 av svenskarna under 30-åriga kriget (Formellt i och med Westfaliska freden 1648). Stralsund var Pommerns huvudort och hade egen mynträtt.
1/192 Taler (Witten), 1706, Stralsund
SB 112, Mm. ICH
Åtsidan: STRAL STAT GELT
Frånsida: GOTT MIT UNS 1706, I WITT ICH
Myntmästare: Johann Christian Hille, 1705-1709


Senast Uppdaterad: 2008-07-07                Copyright © 2004-2008 - Tonys Myntsida             http://www.tonysmynt.se/