Karl XI, 1660-1697
Karl XI Karl XI föddes 24 nov 1655 på Stockholm slott. Son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp. Kung vid faderns död 1660 endast 4 år gammal. Därför kom Sverige att styras i tolv år av en förmyndarregering under Magnus Gabriel De la Gardie. Kröntes i Uppsala 1675. Gift 1680 med Ulrika Eleonora av Danmark. Karl XI genomförde en förmyndarräfst och reduktioner av adelns gods. De pengar reduktionerna gav användes till att bygga upp Sveriges nya förvaltning och krigsmakt. Segrade år 1676 i slaget vid Lund , varigenom Skåne för alltid blev svenskt. Död den 5 apr 1697 i Stockholm. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Karl XI, 4 mark


4 mark, 1693
SM 84, Typ IX, 37,5-43 mm, 20,8 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI DG REX SVE
Frånsida: DOMINVS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare) 1693

Karl XI, 2 mark, 1667
Markmynten utmyntades i stora mängder och kallades karolinmynt. 2-marken kallades för karolin, 4-marken för dubbelkarolin eller daler karolin och 1-marken för halvkarolin.

2 mark, 1667
SM 116a, Typ XXA, 29-31 mm, 10,4 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI REX SVECIAE

Karl XI, 2 mark, 1669


2 mark, 1669
SM 120b, Typ XXIIIV, II M, 29-31 mm, 10,4 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI REX SVECIAE

Karl XI, 2 mark, 1671


2 mark, 1671
SM 122a, Typ XXIII, 29,3 mm, 10,06 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI REX SVECIAE

Karl XI, 2 mark, 1680


2 mark, 1680
SM 136, Typ XXVIII, 29-31 mm, 10,4 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI DG REX SVE

Karl XI, 2 mark, 1693


2 mark, 1693
SM 149, Typ XXVIII, 29,8-31 mm, 10,4 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI DG REX SVE

Karl XI, 1 mark, 1696


1 mark, 1696
SM 181, Typ X, 24-27 mm, 5,2 gram, 694/1000
Åtsidan: CAROLVS XI DG REX SVE

Karl XI, 5 öre, 1693


5 öre, 1693
SM 186, 22-24,1 mm, 3,51 gram, 694/1000
Åtsidan: DOMINVS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)

Karl XI, 4 öre, 1670


4 öre, 1670
SM 193a, Typ III, SÖLFWER, 22-24,1 mm, 3,51 gram, 694/1000
Åtsidan: DOMINVS PROTECTOR MEVS (Herren min beskyddare)
Frånsida: FYRA ÖRE SÖLFWER MYNT 1670

Karl XI, 2 öre, 1664


2 öre, 1664
SM 208b Typ I, II ÖR, Mm IK, 21-22,5 mm, 1,76 gram, 694/1000
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 2 öre, 1665


2 öre, 1665
SM 209b Typ I, 2 ÖR, Mm IK, 21-22,5 mm, 1,76 gram, 694/1000
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 2 öre, 1666


2 öre, 1666
SM 210 Typ I, 21-22,5 mm, 1,76 gram, 694/1000
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1 öre, 1666


1 öre, 1666
SM 223 Typ III, 18-19 mm, 1,23 gram, 313/1000

Karl XI, 1 öre, 1688


1 öre, 1688
SM 241 Typ III, 18-19 mm, 1,23 gram, 313/1000

Karl XI, 2 öre KM, 1662
Åren 1661-1665 myntades i valörerna 2½, 2, 1 och ½ öre KM. Relationen mellan SM och KM var 1:2½.

2 öre KM, 1662, Avesta
SM 331, 41,5-42 mm, 35,4 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1 öre KM, 1663


1 öre KM, 1663, Avesta
SM 338, 32-33,5 mm, 17,7 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1/2 öre KM, 1663


1/2 öre KM, 1663, Avesta
SM 342, 27-29 mm, 8,9 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1 öre SM, 1669


1 öre SM, 1669, Avesta
SM 344, 46-47 mm, 42,5 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)
Frånsida: Med ros.

Karl XI, 1 öre SM, 1677


1 öre SM, 1677, Avesta
SM 348, 46-47 mm, 42,5 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)
Frånsida: Med stor stjärna.

Karl XI, 1/6 öre SM, 1666
1/6 öre SM, 1666 är sveriges första kreditmynt (dvs valören motsvarade inte metallvärdet).
Man var inte tvungen att ta emot mer än 10% av en likvid i 1/6 öre SM.

1/6 öre SM, 1666, Avesta
SM 356b, S-m, 25-26 mm, 7,1 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1/6 öre SM, 1681
Man räknade alltjämt i daler och öre KM, därför kallades detta mynt för ½ öre KM.

1/6 öre SM, 1681, Avesta
SM 369, 25-25,5 mm, 6,7 gram
Åtsidan: C R S = CAROLUS REX SVECIAE (Karl Sveriges Kung)

Karl XI, 1/16 Taler (Dutchen), 1670
Bremen-Verden, ett hertigdöme i nordvästra Tyskland, tillföll Sverige i Westfaliska freden 1648. Avträddes genom freden i Stockholm 1719.

1/16 Taler (Dutchen), 1670, Bremen-Verden, Stade
SB 39, Typ I B, Lagerkrönt bild
Åtsidan: CAROLVS REX D G REX SVEC
Frånsida: MON NOV DVG BREM ET VERD, XVI REICHS DALER 1670 AH
Myntmästare: Andreas Hille, 1670-1676

Karl XI, 1/24 Taler (Doppelschilling), 1682

1/24 Taler (Doppelschilling), 1682, Bremen-Verden, Stade
SB 55, Typ IV, Bremen-Verdens vapen
Åtsidan: C D G R (CAROLVS D G REX) S D B V (SVEC DUX BREMEN VERDEN )
Frånsida: IS, ANNO 1682, 24 REICHS DALER
Myntmästare: Jacob Schroeder, 1680-1685

Kielers påse
Karl XI, 1 Rundstück (öre), 1673, Reval
1 Rundstück (öre), 1673, Reval, Ex Kielers samling 1937 nr:449
SB 137, Typ V
Åtsidan: C (CAROLVS)
Frånsida: 1673, 1 R (Rundstück)
Myntmästare: Michael Paulsen, 1663-1675


Karl XI, 1/24 Taler (Groschen, Doppelschilling), 1672
Pommern erövrades 1637 av svenskarna under 30-åriga kriget (Formellt i och med Westfaliska freden 1648). Stralsund var Pommerns huvudort och hade egen mynträtt. Svenska pommern avträddes till Danmark 1814.
1/24 Taler (Groschen, Doppelschilling), 1672, Pommern, Stettin
SB 169a, Typ III, Mm. D.S. under gripen
Åtsidan: CAROL XI D G R SVEC D S P
Frånsida: IN IEHOVA SORS MEA 1672, 24 EINEN REICHS DALER
Myntmästare: Daniel Syvertz, 1672-1676

Karl XI, 1/48 Taler (Schilling), 1684

1/48 Taler (Schilling), 1684, Stralsund
SB 88, Typ III, Stadsvapnet
Åtsidan: STRALSVND ISCH
Frånsida: STADT GELD 1684, 48 REICHS DALER III
Myntmästare: Heinrich Johann Hille, 1662-1705

Karl XI, 1 Solidus (Schilling), 1663
Staden Riga (numera Lettlands huvudstad) intogs av Gustav II Adolf 1621. Riga förblev en Svensk besittning tills den intogs av ryssarna 1710. Avträddes formellt till Ryssland vid freden i Nystad 1721.

1 Solidus (Schilling), 1663, Riga
SB 102
Åtsidan: C R = CAROLUS REX, CAROLVS D G REX
Frånsida: SOLIDVS CIVI(TATIS) RIG(ENSIS) 63
Myntmästare: Jochim Meinecke, 1660-1673


Senast Uppdaterad: 2010-08-07                Copyright © 2004-2010 - Tonys Myntsida             http://www.tonysmynt.se/