Karl X Gustav, 1654-1660
Karl X Gustav Karl X Gustav föddes 8 nov 1622 på Nyköping hus. Son till Pfalzgreven Johan Kasimir och Katarina (dotter till Karl IX). Karl X Gustav uppfostrades tillsammans med den blivande drottning Kristina. Han utnämndes 1648 till överbefälhavare över de svenska arméerna i Tyskland och blev med sin kusin drottning Kristinas hjälp tronföljare 1649. Efter hennes abdikation 1654 besteg han tronen och kröntes i Uppsala samma år. Gift med Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp 1654. 1655 anföll Karl X Gustav Polen. Efter inledande framgångar i Polen förklarade Danmark krig. Karl X Gustav lyckades genom tåget över Lilla Bält att hota Köpenhamn. Danmark kapitulerade och Sverige fick genom freden i Roskilde 1658 bl.a. Skåne, Halland, Blekinge samt Bohuslän. Död den 13 feb 1660. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Karl X Gustav, 2 mark


2 mark, 1659
SM 20 Typ II, 31 mm, 9,93 gram, 750/1000
Åtsidan: CAROLUS GUSTAVUS REX (Konung Karl Gustaf

Karl X Gustav, 1 öre


1 öre, 1656
SM 29 Typ II, 18 mm, 1,00 gram, 320/1000
Åtsidan: CAROLUS GUS(TAVUS) X D(EI) G(RATIA) REX SV(ECIAE) (Karl X Gustaf med Guds nåde svenskarnas konung)
Frånsida: MONETA NOVA REGNI SVECIAE (Konungariket Sveriges nya mynt

Karl X Gustav, 1/4 öre


1/4 öre, 1656
SM 59 Typ I, 29 mm, 10,34 gram
Åtsidan: Tre kronor jämte C G R S (Carolus Gustavus Rex Sveciae)
Frånsida: Lejon under krona samt valör och myntningsår

Karl X Gustav, 1 Solidus, 1657, Riga
Staden Riga (numera Lettlands huvudstad) intogs av Gustav II Adolf 1621. Riga förblev en Svensk besittning tills den intogs av ryssarna 1710. Avträddes formellt till Ryssland vid freden i Nystad 1721.

1 Solidus (Schilling), 1657, Riga, 15 mm, 0,53 gram
SB 80, Typ I, Krönt CG med inre ring
Åtsidan: CAROLVS GVSTAV DG
Frånsida: SOLIDVS CIVI(TATIS) RIG(ENSIS) 57

Karl X Gustav, 1 Solidus, 1657, Livlanda
I Riga präglades även mynt för hertigdömet Livland (området mellan Libau och Narva) 1644-1669.

1 Solidus (Schilling), 1657, Livland, 15 mm, 0,41 gram
SB 17
Åtsidan: CAROLVS GVSTAV DG
Frånsida: SOLIDVS LIVINIAE 57


Senast Uppdaterad: 2011-12-12                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/