Judiska Mynt

Mynt från biblisk tid. Prutah är benämningen på små antika bronsmynt från den judiska provinsen. Man kan läsa en del om dessa mynt på wikipedia.

Hendin 469, Prutah, Alexander Jannaeus, 103-76 f.Kr.

Den klassiska änkans skärv som omnämns i Lukas evangeliet, 21:1-4.

Hendin 469, Prutah, Alexander Jannaeus Yehonatan), 103-76 f.Kr., brons prutah, ca 14 mm, ca 1,5 g
Åtsida: BASILEWS ALEXANDROU (BASILEOS ALEXANDPOY) runt ett seleukid ankare
Frånsida: Hjul med 8 ekrar
jmfr ex på wildwinds

Hendin 635, Prutah, Coponius, 6-9 e.Kr.

Information om antika judiska mynt kan man hitta under www.menorahcoinproject.org och www.forumancientcoins.com

Hendin 635, Prutah, Coponius (under Augustus), 6-9 e.Kr., brons prutah, 16,9 mm, 1,92 g
Åtsida: Sädesax, KAICA POC (av Caesar)
Frånsida: Palmträd, dadlar och datum under (LAO = år 39 = 9 e.Kr.)
jmfr ex på wildwinds

Hendin 647, Prutah, Valerius Gratus, 18 e.Kr.
Åtsidan går det inte att se mycket av på det här myntet, men jag tycker mig kunna se spåren efter en krans.

Hendin 647, Prutah, Valerius Gratus (under Tiberius), 18 e.Kr., brons prutah, 16,0 mm, 1,94 g
Åtsida: TIB KAI CAP (Tiberius Caesar) i en krans
Frånsida: Palmblad åt höger, IOY-LIA (ev. Julia Livia?) och datum L-E (LE = år 5 = 18 e.Kr.)
jmfr ex på wildwinds


Senast Uppdaterad: 2009-03-26                Copyright © 2004-2009             http://www.tonysmynt.se/