Johan III, 1568-1592
Johan III Johan III föddes den 20 dec 1537 på Stegeholms slott. Son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. 1556 blev Johan hertig av Finland. Johan bedrev en politik som irriterade Erik XIV. Han blev dömd till döden för högförräderi och fängslades. Gift med Katarina Jagellonica 1562. Paret fick två barn, Sigismund och Anna. Efter sin frigivning genomförde Johan och hans broder Karl en kupp mot Erik XIV. Kung efter avsättningen av brodern Erik XIV 1568. Krönt i Uppsala 1569. Gift 1585 med Gunilla Bielke. Död i nov 1592. Begravd i Uppsala domkyrka.

Johan III, 4 mark
Under åren 1568 till 1571 sjönk silverhalten från 938/1000 till 313/1000.
På 1570-talet kunde man köpa en hatt för 4 mark.

4 mark Klipping, 1571
SM 126, 25x25 mm, 12,73 gram, 313/1000
Åtsidan: IRS (IOHANNES REX SVECIE)
Frånsidan: DEVS PROTECTOR NOSTR (Gud vår beskyddare)

Johan III, 1 mark
1591-1592 hade mynten extremt låg silverhalt.
398/1000 före maj 1591
195/1000 maj 1591
156/1000 från maj 1591
90/1000 från aug 1591

1 mark, 1591
SM 54a Typ III A, 30 mm, 5,28 gram, 90/1000
Åtsidan: IOHANNES DG SVECIE GOT VA REX
Frånsidan: MONETA NOVA REGIS SVECIE

Johan III, 2 öre
DG i omskriften står för Dei Gratia (med Guds nåde).

2 öre, 1571
SM 63 Typ I, 25 mm, 3,05 gram, 125/1000
Åtsidan: JOHANNES DG REX SVECI
Frånsidan: DEVS PROTECTOR NOSTR (Gud vår beskyddare)

Johan III, 2 öre


2 öre, 1573
SM 65 Typ III Z-R, 25 mm, 2,46 gram, 86/1000
Åtsidan: MONETA NOVA STOKHOLM
Frånsidan: DEVS PROTECTOR NOSTR (Gud vår beskyddare)

Johan III, 2 öre
1591 innehöll 2-öringen endast 5,3% silver.

2 öre, 1591
SM 69 Typ V, 25 mm, 2,76 gram, 53/1000, Upplaga 489 924
Åtsidan: JOHANNES 3 DG SVEC REX
Frånsidan: MONETA NOVA REG SVECIE

Johan III, 1 öre, 1576


1 öre, 1576
SM 72 Typ II, 25 mm, 2,35 gram, 250/1000, Upplaga 705 286
Åtsidan: JOHANNES D G SVECIE REX
Frånsidan: MON(ETA) NOVA STOKHOL(MENSIS)

Johan III, 1/2 öre, 1569


1/2 öre, 1569
SM 77 Typ I, 19 mm, 1,63 gram, 105/1000, Upplaga 51 324
Åtsidan: IOHANN 3 D G REX SVECI
Frånsidan: MON(ETA) NO(VA) REG(IS) VRB(IS) STOKHOL(MENSIS) (Kungens nya mynt från staden Stockholm)

Johan III, 1/2 öre, 1581


1/2 öre, 1581
SM 90 Typ IV, 20 mm, 1,39 gram, 203/1000, Upplaga 761 959
Åtsidan: IOHANNES D G SVECI REX
Frånsidan: MONETA NOVA REG SVECI

Johan III, 1/2 öre, 1587


1/2 öre, 1587
SM 96 Typ IV, 20 mm, 1,24 gram, 203/1000
Åtsidan: IOHANNES D G SVECI REX
Frånsidan: MO(NETA) NOVA STOCHOL(MENSIS)

Johan III, 1 örtug, 1590


1 örtug, 1590
SM 102b Typ II, 18 mm, 0,96 gram, 250/1000
Åtsidan: SANCTVS ERICVS REX SVEC
Frånsidan: MONETA NOVA STOKHOL(MENSIS)

Johan III, 1 fyrk, 1586


1 fyrk, 1586
SM 113 Typ III, 17 mm, 0,79 gram, 141/1000
Åtsidan: IOHANNES D G SVECI REX
Frånsidan: MONETA NOVA

Johan III, 2 penningar, 1575
Mynträkning: 1 mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar.
Det gick alltså 24 penningar på ett öre.
1594 var sista året som det slogs penningar i Sverige.

2 penningar, 1575
SM 120 U.år, Typ I, STOKHO, 15 mm, 0,55 gram, 47/1000, Upplaga 48 358 (typmynt)
Åtsidan: IOHAN D G S REX
Frånsidan: MONETA NOVA STOKHO

Johan III, Solidus, Reval
Staden Reval (Tallin) i Estland, erövrades av Erik XIV 1561. Reval var svensk till nederlaget mot Ryssland 1710 och avträddes formellt i freden vid Nystad 1721.
1 Mark = 48 Schilling

1 Solidus (Schilling), u.år. Reval
SB 43b Typ 1a, u.år, 17 mm, 0,62 g


Senast Uppdaterad: 2011-09-18                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/