Gustav V, 1907-1950
Gustav V Gustav V (Oscar Gustaf Adolf) föddes den 16 juni 1858 på Drottningholms slott. Son till Oscar II och Sofia av Nassau. Gift 1881 i Karlsruhe, Tyskland med Victoria av Baden. Kung av Sverige 1907. Ej Krönt. I samband med första världskriget tog Gustav V initiativ till trekungamötet i Malmö där Sveriges, Norges och Danmarks neutrala hållning underströks. Tysklands nederlag i kriget bidrog till att den tyskvänlige kungens ställning försvagades. Från 1918 minskade hans politiska engagemang och han gav upp alla krav på en personlig kungamakt och accepterade parlamentarismen. 1941 hotade dock Gustav V att abdikera om inte regeringen gav sitt tillstånd för en tysk division att transitera genom landet. Död 29 oktober 1950 på Drottningholm slott. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Gustav V, 5 Kr, 1935


5 kr, 1935
SM 3, 36 mm, 25,0 gram, 900/1000
Åtsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG - MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET
Frånsida: 1435 SVERIGES RIKSDAG 1935 - 5 KRONORG

Gustav V, 2 Kr, 1921


2 kr, 1921
SM 9, Typ II, 400-årsminnet av Gustav Vasas befrielsekrig, 31 mm, 15,0 gram, 800/1000
Åtsida: 400 ÅRS MINNE AV GUSTAF VASAS BEFRIELSEVERK
Frånsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG

Gustav V, 2 Kr, 1932


2 kr, 1932
SM 17, Typ III, 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död, 31 mm, 15,0 gram, 800/1000
Frånsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG, TREHUNDRAÅRSMINNE AV GUSTAF II ADOLFS DÖD VID LÜTZEN 6 NOV 1632.

Gustav V, 2 Kr, 1938


2 kr, 1938
SM 22, Typ IV, Delawareminnet, 31 mm, 15,0 gram, 800/1000
Åtsida: GUSTAVUS V REX
Frånsida: NOVAE SUECIAE, SUECIA MEMOR, 1638 - 1938

Gustav V, 2 Kr, 1940


2 kr, 1940
SM 25a, Typ I, 31 mm, 15,0 gram, 800/1000
Åtsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG
Frånsida: MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET

Gustav V, 2 Kr, 1940


2 kr, 1947
SM 31, Typ V, 31 mm, 14,0 gram, 400/1000
Åtsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG - MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET

Gustav V, 1 Kr, 1940


1 kr, 1939
SM 58a, Typ I, Litet G, 25 mm, 7,5 gram, 800/1000
Åtsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG
Frånsida: MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET

Gustav V, 1 Kr, 1940


1 kr, 1947
SM 67, Typ II, 25 mm, 7,0 gram, 400/1000
Åtsida: GUSTAF V SVERIGES KONUNG - MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET


Senast Uppdaterad: 2004-07-05                Copyright © 2004 - Tonys Myntsida             http://tonys.homepage.nu/