Gustav III, 1771-1792
Gustav III Gustav III föddes 24 januari 1746 i Stockholm. Föräldrar: Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen. Gift 1766 med Sofia Magdalena av Danmark. Krönt i storkyrkan i Stockholm 1772. Gjorde slut på partiväldet genom en statskupp och genomförde många reformer. Gustav III visade stort intresse för kulturen och grundade bl.a. Svenska Akademin och Vitterhetsakademin. 1788 startar han krig mot Ryssland. Gustav III ville återerövra tidigare förlorade områden. Efter en stor svensk seger vid Svensksund sluts fred, dock utan landavträdelser från någondera sidan. Under större delen av sin regering utsattes han för adelns hat. Den 16 mars 1792 sköts Gustav III på en operamaskerad av Johan Jacob Anckarström. Död 29 mars 1792. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Gustav III, 1 riksdaler, 3 daler sm


1 riksdaler, 3 daler sm, 1776
SM 43 Typ II, 41 mm, 29,25 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (Må jag icke skadas av giriga händer)

Gustav III, 1 riksdaler


1 riksdaler, 1782
SM 48 Typ III, 41 mm, 29,25 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (Må jag icke skadas av giriga händer)

Gustav III, 2/3 riksdaler, 2 daler sm, 1777


2/3 riksdaler, 2 daler sm, 1777
SM 56 Typ I, 35-35,5 mm, 19,5 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (Må jag icke skadas av giriga händer)

Gustav III, 2/3 riksdaler, 1779


2/3 riksdaler, 1779
SM 58 Typ II, 35-35,5 mm, 19,5 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (Må jag icke skadas av giriga händer)

Gustav III, 1/3 riksdaler, 1 daler sm, 1777


1/3 riksdaler, 1 daler sm, 1777
SM 61 Typ I, 29,5-30,3 mm, 9,75 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Vinkelräfflad rand

Gustav III, 1/3 riksdaler, 1780


1/3 riksdaler, 1780
SM 64 Typ II, 29,5-30,3 mm, 9,75 gram, 878/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET
Vinkelräfflad rand

Gustav III, 16 öre, 1773


16 öre, 1773
SM 74a, TYP I, 7 serafer, 25-26,5 mm, 6,19 gram, 691/1000

Gustav III, 1/6 riksdaler


1/6 riksdaler, 1778
SM 78, 25-26,5 mm, 6,19 gram, 691/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET

Gustav III, 1/6 riksdaler, 1789


1/6 riksdaler, 1789
SM 87, 25-26,5 mm, 6,19 gram, 691/1000
Åtsida: GUSTAVUS III DG REX SVECIAE
Frånsida: FÄDERNESLANDET

Gustav III, 1/12 riksdaler, 8 öre sm, 1777


1/12 riksdaler, 8 öre sm, 1777
SM 89a, TYP I, Mellanrum mellan kronan och G, 23-23,5 mm, 4,21 gram, 507/1000

Gustav III, 1/12 Rriksdaler, 1778


1/12 riksdaler, 1778
SM 90a, TYP II, Mellanrum mellan kronan och G, 23-23,5 mm, 4,21 gram, 507/1000

Gustav III, 1/24 riksdaler, 4 öre SM, 1777


1/24 riksdaler, 4 öre SM, 1777
SM 92, TYP I, 20,5 mm, 2,77 gram, 382/1000

Gustav III, 1/24 riksdaler, 1780


1/24 riksdaler, 1780
SM 95, TYP II, 20,5 mm, 2,77 gram, 382/1000

Gustav III, 1/3 riksdaler,Kastmynt


1/3 riksdaler, Kastmynt till Kronprins Gustav (IV) Adolfs födelse 1778
SM 98
Åtsida: GUSTAF III SV G OCH W KONUNG
Frånsida: GLÄDER ÄN ET TIDEHVARF - FORTPLANTAD 1778
diagonalt räfflad rand

Gustav III, 2 öre sm, 1777


2 öre sm, 1777
SM 102b Litet årtal, 33,5-34,1 mm, 28,3 gram, Avesta
Åtsida: GIII S G V R = GUSTAVUS SVECORUM GOTORUM VANDALORUMQUE REX
(Gustaf III svearnas, göternas och vendernas konung)

Gustav III, 1 öre km, 1772


1 öre km, 1772
SM 104a, 22-23,5 mm, 4,7 gram, Avesta
Åtsida: G R S = GUSTAVUS REX SVECIAE (Gustaf Sveriges konung)

Gustav III, 6 öre km, 1772
Användes även som skiljemynt utanför Stora Kopparbergs Bergslags handelsområde.

6 öre km, Stora Kopparbergs Bergslags Enskilda Mynt, 1790
Pollett

Gustav III, Pfennige, 1776, Pommern
Pommern erövrades 1637 av svenskarna under 30-åriga kriget (Formellt i och med Westfaliska freden 1648). Stralsund var Pommerns huvudort och hade egen mynträtt. Svenska pommern avträddes till Danmark 1814.

3 pfennige (witten), 1776. Pommern, Stralsund
SB 265, utan Mm.
Åtsida: Pommerns grip, K. S. P. L. M. = K SCHWD POM LANDES M
Frånsida: 3 PFENNINGE 1776

Silvermynt (1771 - 1792)
1 riksdaler, 40 mm, 29,25 g, 878/1000 silver, Stockholm
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
3:1 37 1771 26'822 4000:-  3 daler sm
3:2 38 1772 51'062 3000:-   
3:3 39 1773 37'527 3000:-  
3:4 40 1774 70'896 3000:-  
3:5 41 1775 346'079 3000:-   
4:1 42 1775 (se ovan) 1500:-  1 riksdaler / 3 daler sm
4:2 43 1776 1'460'756 1500:- B 
4:3 44 1777 228'520 1500:-   
5:1 45 1779 33'546 2000:- 1 riksdaler
5:2 46 1780 171'321 1500:-  
5:3 47a-b 1781 524'058 1500:- Finns med 1772 års bild.
5:4 48 1782 653'651 1500:- B 
5:5 49 1783 99'637 1500:-  
5:6 50 1787 62'037 2000:-  
5:7 51 1788 151'108 1500:-  
5:8 52 1790 635'898 1500:-  
5:9 53 1791 921'235 1500:-  
5:10 54 1792 431'063 2000:-  
2/3 riksdaler, 35 mm, 19,50 g, 878/1000 silver, Stockholm
6:1 55 1776 151'953 1500:-  2/3 riksdaler / 2 daler sm
6:2 56 1777 88'146 1500:- B 
7:1 57 1778 43'461 1500:-  2/3 riksdaler
7:2 58 1779 151'731 1500:- B 
7:3 59 1780 10'725 2500:-   
1/3 riksdaler, 29,5-30 mm, 9,75 g, 878/1000 silver, Stockholm
8:1 60 1776 97'473 1000:-  1/3 riksdaler / 1 daler sm
8:2 61 1777 665'331 750:- B 
9 98 1778 2'000 2000:- BKastmynt till Gustav Adolfs födelse.
10:1 62 1778 609'546 750:-  1/3 riksdaler
10:2 63 1779 228'051 750:-   
10:3 64 1780 281'676 750:- B 
10:4 65 1781 17'100 2000:-   
10:5 66 1782 115'551 750:-   
10:6 67 1783 707'208 750:-   
10:7 68 1784 514'437 750:-   
10:8 69 1785 196'842 750:-   
10:9 70 1786 50'586 1000:-   
10:10 71 1787 461'472 750:-   
10:11 72 1788 71'463 750:-   
10:12 73 1789 640'647 750:-   
11 99a-b 1782 1'500 2500:-  Kastmynt till Lovisa Ulrikas begravning.
12 100 1782 50 5000:-  Kastmynt till prins Karl Gustavs födelse.
13 101 1792 2'500 2000:-  Kastmynt till Gustav IIIs begravning.
2 mark, 29 mm, 10,40 g, 694/1000 silver, Stockholm
14 97a-c 1799 3'000 2500:-  Kastmynt till Gustav IIIs kröning.
1/6 riksdaler, 25 mm, 6,19 g, 691/1000 silver, Stockholm
15:1 74a-b 1773 200'659 1000:- B16 öre sm, Finns med 7 och 9 serafer.
15:2 75 1774 151'842 1000:-   
16:1 76 1776 68'430 500:-  1/6 riksdaler / 16 öre sm
16:2 77 1777 833'820 500:-   
17:1 78 1778 977'792 500:- B1/6 riksdaler
17:2 79 1779 1'026'846 500:-    
17:3 80 1781 179'622 750:-   
17:4 81a-b 1783 413'706 500:-  Finns med REX felstavat "RXE".
17:5 82 1784 387'576 500:-   
17:6 83 1785 252'486 500:-   
17:7 84 1786 790'500 500:-   
17:8 85 1787 25'662 1000:-   
17:9 86 1788 741'918 500:-   
17:10 87 1789 208'872 500:- B 
17:11 88 1790 398'784 500:-   
1/12 riksdaler, 23 mm, 4,21 g, 507/1000 silver, Stockholm
18 89a-b 1777 896'388 500:- B1/12 riksdaler / 8 öre sm
19:1 90a-b 1778 718'320 400:- B1/12 riksdaler
19:2 91 1779 888'876 400:-   
1/24 riksdaler, 20,5 mm, 2,77 g, 382/1000 silver, Stockholm
20 92 1777 1'216'536 300:- B1/24 riksdaler / 4 öre sm
21:1 93 1778 1'354'800 200:-  1/24 riksdaler
22:2 94 1779 1'455'744 200:-   
22:3 95 1780 549'024 200:- B 
22:4 96 1783 267'576 200:-   

Kopparmynt (1772 - 1778)
2 öre sm, 33,5 mm, 28,3 g, koppar, Avesta
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
22 102a-b 1777 1'030´752 500:- BFinns präglade på äldre 2 öre sm.
Finns med stort och litet årtal.
1 öre sm, 30 mm, 14,2 g, koppar, Avesta
23 103a-b 1778 192´000 1200:-   
1 öre km, 23 mm, 4,97 g, koppar, Avesta
24:1 104a 1772 662´400 200:- B 
24:2 105 1778 576´000 200:-   
1 öre km "pojköret", 27,5 mm, 9-13 g, koppar, Avesta
25 103a-b 1772 - -  R
5 kopek, (förfalskat ryskt mynt), 43 mm, 53,28 g, koppar, Avesta
26:1 106 1764 - -  R, Det svenska myntet har en rak 7:a,
det ryska har en böjd 7:a
26:2 107 1778 - -  XR
26:3 108a-c 1787 - 10'000:-  Finns med och utan myntmästaremärke EM.

Stora Kopparbergs Bergslags polletter 1790 - 1791
6 öre km, 29 mm, 5,7 g, koppar, Avesta
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
27:1 - 1790 145'940 300:- B 
27:2 - 1791 143'392 300:-  


Senast Uppdaterad: 2011-03-31                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/