Gustav II Adolf, 1611-1632
Gustav II Adolf Gustav II Adolf föddes den 9 dec 1594 på Stockholm slott. Son till Karl IX och Kristina av Holstein-Gottorp. Trots att han bara var 17 år vid faderns död 1611, myndighetsförklarades han och utsågs till kung. Krönt i Uppsala domkyrka 1617. Gift med Maria Eleonora av Brandenburg 1620. Gustav II Adolf var inblandad i många krig mot Danmark, Ryssland och Polen. 1629 beslutades att Sverige skulle ingripa i trettioåriga kriget och året efter inleddes fälttåget. Efter den stora segern vid Breitenfeldt blev Gustav II Adolf protestanternas ledargestalt. Den 6 nov 1632 stupade han vid Lützen. Begravd i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Gustav II Adolf, 4 mark, 1614


4 mark, 1614, Stockholm
SM 45a, Typ I "SVENSKE", 41 mm, 19,89 gram, 821/1000
Åtsida: GVSTAVVS ADOLPH(VS) D(EI) G(RATIA) DESIGNAT(VS) REX SVVECIAE
(Gustaf Adolf med Guds nåde Sveriges utkorade konung, arvfurste)
GLORIA ALTISSIMO SVORVM REFVGIO (Ära vare den Högste, de sinas tillflykt)
Frånsida: IIII SVENSKE MARKR - 1614

Gustav II Adolf, 1 öre, 1613


1 öre, 1613, Stockholm
SM 67, Typ I, 19 mm, 1,25 gram, 250/1000
Åtsida: G A R = GVSTAVVS ADOLPHVS REX (Konung Gustaf Adolf)
Frånsida: MONETA NOVA REGNI SVECIA (Konungariket Sveriges nya mynt)

Gustav II Adolf, 1 öre, 1615


1 öre, 1615, Stockholm
SM 68, Typ II, 19 mm, 1,11 gram, 250/1000
Åtsida: REGIS SVECIA 15
Frånsida: MONETA NOVA 1 ÖR

Gustav II Adolf, 1 öre, 1622


1 öre, 1622, Stockholm
SM 75c, Typ II "22", 19 mm, 1,27 gram, 250/1000
Åtsida: REGIS SVECIA 22
Frånsida: MONETA NOVA 1 ÖR

Gustav II Adolf, 1/2 öre, 1615


1/2 öre, 1615, Stockholm
SM 80, 18 mm, 0,93 gram, 203/1000
Åtsida: G A R = GVSTAVVS ADOLPHVS REX (Konung Gustaf Adolf)
Frånsida: MONETA NOVA REGNI SVECIA (Konungariket Sveriges nya mynt)

Gustav II Adolf, 1 fyrk
Sveriges första rena kopparmynt präglades i klippingform 1624 i Säter. Dessa första klippingar var hammarpräglade.

1 fyrk Klipping, 1624, Säter
SM 106, ca 19x21 mm, 10,47 gram
Åtsida: G A R = GVSTAVVS ADOLPHVS REX (Konung Gustaf Adolf)
Frånsida: 1624, 1 F(yrk)

Gustav II Adolf, 1/2 öre

1/2 öre Klipping, 1626, Säter och Nyköping
SM 117a Typ II, ca 20x20 mm, 12,37 gram
Åtsida: G A R = GVSTAVVS ADOLPHVS REX (Konung Gustaf Adolf)

Gustav II Adolf, 1 öre, Säter


1 öre, 1630, Säter
SM 138 Typ III, 40 mm, 26,68 gram
Åtsida: GVSTAVUS ADOLPH DG SVEC GOT VAN REX MIF (Gustaf Adolf med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas konung)
Frånsida: MONETA NOVA CUPREA DALAENSIS DCXXX (Nytt kopparmynt från Dalarna 1630)

Gustav II Adolf, 1 öre, Nyköping


1 öre, 1629, Nyköping
SM 153b Typ IIIB "MDCXXIX, 40 mm, 27,72 gram
Åtsida: GVSTAVUS ADOLPH DG SVEC GOT VAN REX MIF (Gustaf Adolf med Guds nåde svearnas, göternas och vendernas konung)
Frånsida: MONETA NOVA CUPREA NICOPESIS MDCXXIX (Nytt kopparmynt från Nyköping 1629)

Gustav II Adolf, 1 fyrk


1 fyrk, 1627, Arboga
SM 167, 24 mm, 6,36 gram
Åtsida: G A R = GVSTAVVS ADOLPHVS DG (Konung Gustaf Adolf)
Frånsida: ARBOGA FYRCK 1627

Gustav II Adolf, 1 Kopek, 1611-15, Riga Novgorod, i nordvästra Ryssland, ockuperades av svenska trupper från 1611 till 1617. Den svenska myntningen bestod av små så kallade droppkopeker som vägde ca 0,5 gram. Dom präglades på silvertråd och hade tsar Vasilij Sjujskijs namn.

1 Kopek, 1611-15, Novgorod
9x12 mm, 0,51 gram
Åtsidan: Matotjnik (Åt höger ridande tsar med sänkt lans). Daterad PIH (1610)
Frånsida: Tsar och storfurste Vasilij Ivanovitj Sjujskij av hela Ryssland
Läs gärna mer om dessa mynt i Per Larsons, RYSKA DROPPAR, Den ryska myntningen 1350-1700 (2006)

Gustav II Adolf, 1/24 Taler, Riga
Staden Riga (numera Lettlands huvudstad) intogs av Gustav II Adolf 1621. Riga förblev en Svensk besittning tills den intogs av ryssarna 1710. Avträddes formellt till Ryssland vid freden i Nystad 1721.

1/24 Taler (Dreipölcher), 1622, Riga
SB 10, 20 mm, 0,95 gram
Åtsida: GVST ADOLF DG REX
Frånsida: MON(ETA) NOVA CIVI(TATIS) RIGE(NSIS)

Gustav II Adolf, 1/24 Taler, Elbing
Elbing vid kusten i Ostpreussen (numera i Polen) gav sig under Gustav II Adolf 1626 och Återlämnades 1636. Karl X Gustav intog senare Elbing 1655 och ockupperade staden till 1660.

1/24 Taler (Dreipölcher), 1630, Elbing
SB 24, 19 mm, 1,08 gram
Åtsida: GVS ADO (3) DG REX
Frånsida: MON(ETA) NO(VA) CIVI(TATIS) ELB(INGENSIS)

Gustav II Adolf, 1 Solidus, 1627, Riga


1 Solidus (Schilling), 1627, Riga
SB 19b, 27, 16 mm, 0,44 gram
Åtsidan: GVST ADOL DG REX
Frånsida: SOLIDVS CIVITATIS RIGENSIS 27

Gustav II Adolf, 1 Solidus, 1632, Elbing


1 Solidus (Schilling), 1632, Elbing
SB 32, 17 mm, 0,38 gram
Åtsidan: GVST ADO DG REX S
Frånsida: SOLIDVS CIVI ELBING 32

Hertig Johan av Östergötland, 1 öre
Hertig Karl och brorsonen hertig Johan av Östergötland är de enda personer nedanför tronen som utövat mynträtt i Sverige. Johan var alltså Johan III's son med Gunilla Bielke. Johan slog mynt i Vadstena och Söderköping mellan 1611 och 1617

1 öre, 1617, Hertig Johan av Östergötland, Vadstena och Söderköping
SM7C, JR VII:2, årtal 17 vid lejonet, utan valör, 19 mm, 1,45 gram, 250/1000
Åtsida: IOHAN(NES) DG REG(NI)
Frånsida: G A R MONETA NOVA


Senast Uppdaterad: 2011-12-12                Copyright © 2004-2011             http://www.tonysmynt.se/