Grekiska Mynt

Dom grekiska mynten räknas till dom förnämsta samlarobjekten inom numismatiken. Man avser här dom äldsta mynten fram till och med romarriket uppkomst. Med grekiska mynt brukar man generellt mena alla antika präglingar i medelhavsvärlden och främre Asien bort till Indien. Man brukar dela in dom grekiska mynten i tre perioder. Den arkaiska ca 650 f.Kr. fram till ca 480 f.Kr. Den klassiska till ca 323 f.Kr, och slutligen den hellenistiska perioden som är den yngsta.

Grekiska myntvalörer:
Myntvalör vikt värde
Dekadrachm 43 g 10 drachms
Tetradrachm 17,2 g 4 drachms
Didrachm 8,6 g 2 drachms
Drachm 4,3 g 6 obols
Tetrobol 2,85 g 4 obols
Triobol
(hemidrachm)
2,15 g 3 obols
Diobol 1,43 g 2 obols
Obol 0,72 g -
Hemiobol 0,36 g 1/2 obol

ITALY
LUCANIA. Velia.

SNGCop 1299, Æ 21mm, Philip V & Perseus 185-168 f.Kr., Macedonia

Länk till mer information om Lucania , Velia

Sear 648, Æ 14mm, ca 350 f.Kr., Lucania, Velia, 14 mm, 2,53 gram
Laureate Zeus right / Owl facing with wings spread, UELH under wings.

SICILY
Syrakusa.

Sear 1193, Æ trias. 344-336 f.Kr., Syracuse, Sicily

Länk till mer information om den antika staden Syrakusa

Sear 1193, Æ trias. 344-336 f.Kr., Syracuse, Sicily, 19 mm, 9,44 gram
Head of Athena wearing Corinthian style helmet / Hippocamp (Sjöhäst) left, with curled wing.
jmfr ex på wildwinds

NORTHERN GREEK
THRACE. Cherronesos.

Sear 1657, AR diobol. ca 400-350 f.Kr., Apollonia Pontika

Sear 1606, AR hemidrachm. 400-350 f.Kr., Cherronesos, 13 mm, 2,73 gram
Forepart of lionr., Looking back, paws raised / Qadripartite incuse square, the alternate depressions deeper. x beside pellet an amphora in the depressions.

THRACE. BLACK SEA AREA. Apollonia Pontika.

Sear 1657, AR reduced Drachm. ca 400-350 f.Kr., Apollonia Pontika

Länk till mer information om Sozopol, "Apollonia on the Black Sea",

Sear 1657, AR reduced Drachm. ca 400-350 f.Kr., Apollonia Pontika, 15 mm, 2,93 gram
Facing gorgoneion with protruding tongue / Anchor, A to left, crayfish to right.
jmfr ex på wildwinds

THRACE. Odessos.

Sear 1679, Æ 20mm. ca 200 f.Kr., Thrace, Odessos

Länk till mer information om Odessos

Sear 1679, Æ 20mm. ca 200 f.Kr., Thrace, Odessos, 22 mm, 7,31 gram
Laureate head of Zeus right / text: ODHSITWN, horseman right.
jmfr ex på wildwinds

THRACE. Thasos.

Sear 1759, AR Tetradrachm. efter 148 f.Kr., Thrace,Thasos

Länk till mer information om Thasos

Sear 1759, AR Tetradrachm. efter 148 f.Kr., Thrace, Thasos, 32 mm, 16,57 gram
Head of young Dionysos right, wreathed with ivy and with band across forehead / text: HΡAKΛEOYΣ ΣΩTH ΡOΣ ΘAΣIΩN , nude Herakles standing left, holding club & lion skin; M before.
jmfr ex på wildwinds

CENTRAL GREEK
ILLYRIA. Epidamnos-Dyrrhachium.

Sear 1900, AR Drachm. efter 229 f.Kr., Epidamnos-Dyrrhachium, Illyria

Länk till mer information om Illyria

Sear 1900, AR Drachm. efter 229 f.Kr., Epidamnos-Dyrrhachium, Illyria, 17 mm, 2,98 gram
MENISKOS, cow standing right, suckling calf / DYR AMYNTA, double stellate pattern.
jmfr ex på wildwinds

ATTICA. Athens.

Sear 2537, AR Tetradrachm. ca 350 BC, f.Kr., Athen


Tetradrachmen väger ca 17 gram.

Sear 2537, AR Tetradrachm. ca 350 f.Kr., Athen, 21 mm, 17,31 gram
Head of Athena right in ivy-crested helmet, eye in profile / Owl standing right, head facing, olive twig and crescent behind, AØE before. BMC 144.
jmfr ex på wildwinds

PELOPONNESOS
ACHAEAN LEAGUE. Pallantion

Sear 3001, AR Hemidrachm. 196-146 B.C
Achaiska förbundet var under antiken ett militärt förbund av stadsstater geografiskt placerade främst i Achaia på Peloponnesos i Grekland. Förbundet bildades då städer på Peloponnesos år 280 f.Kr. revolterade mot den makedoniska ockupationen

Sear 3001, AR Hemidrachm. 196-146 B.C., Achaean League, Pallantion, 15 mm, 2,17 gram
Laureate head of Zeus r. Reverse: Ax monogram; trident and monograms, all within laurel wreath.
jmfr ex på wildwinds

ASIA MINOR
IONIA. Miletos

Sear 3533, AR twelfth, Late 6th cent B.C., Ionia, Miletos Miletos i Ionia.

Sear 3533, AR twelfth, Late 6th cent B.C., Ionia, Miletos, 9 mm, 1,11 gram
Forpart of of lion to L. hd. turned back. star ornament within incuse square
(jmfr. utrop 15, MISAB 13.)

MYSIA. Kyzikos

Hemiobol, 480-450 f.Kr., Mysia Kyzikos i Mysia där myntet präglades låg vid Svarta Havet (i dagens Turkiet). Mysia låg norr om Lydia där de man tror att de allra första mynten gjordes ungefär för 2600 år sedan.

Sear 3848, AR Hemiobol, 480-450 f.Kr., Mysia, Kyzikos, 12 mm, 0,74 gram
Framdelen av ett vildsvin resp. ett rytande lejon.

AIOLIS. Aigai.

Sear 4162

Länk till mer information om Aeolis

Sear 4162, Æ 16mm, ca 300-200 f.Kr., Aegae, Aeolis, 16 mm, 4,31 gram
laureate head of Apollo right / AIGAE, goat's head right

AIOLIS. Kyme.

Hemiobol, 480-450 f.Kr., Mysia Kyme var den viktigaste av kuststäderna i Aiolis.
Området ligger vid nordöstra stranden av Egeiska havet och består av den numera grekiska ön Lesbos och en närliggande del av det som nu är det turkiska fastlandet.

Sear 4174, AR Hemiobol, 480-450 f.Kr., Aiolis, Kyme, 8 mm, 0,36 gram
Eagle's head, Incuse square of "mill-sail" pattern.

PHRYGIA. Apameia.

SNGCop 183, Æ 20mm, ca 133-48 f.Kr., Phrygia, Apamaea, Macedonia

Länk till mer information om Apamea (Phrygia)

SNGCop 183, Æ 20mm, ca 133-48 f.Kr., Phrygia, Apamaea, 20 mm, 6,82 gram
Head of Zeus right wearing oak wreath /
APAME cult statue of Artemis Anaïtis standing facing, magistrate HPAKLE AGLO
(Se Sear 5121) jmfr ex på wildwinds

PISIDIA. Selge.

Hemiobol, 480-450 f.Kr., Mysia Länk till mer information om den antika staden Selge

Sear 5479, AR trihemiobol, 300-200 f.Kr., Pisidia. Selge, 10 mm, 0,84 gram
Gorgoneion with long hair, resembling appollo or Helios (tongue not protruding). B. Hd. of Athena r., in crested helmet; Spearhead behind Athenas hd. on reverse.

THE MACEDONIAN KINGDOM.

Sear 6703, AU Stater, Alexander den store, 336-323 f.Kr.

Länk till mer information om den antika staden Amphipolis

Sear 6703, AU Stater, Alexander den store, 336-323 f.Kr., Amphipolis mint, 18 mm, 8,51 gram
Head of Athena right in crested Corinthian helmet ornamented with serpent /
Nike standing left, holding wreath and ship's mast, text: ALEXANDROU, thunderbolt in in field to the left

Sear 6750, AR drachm, Alexander III of Macedon, ca 300 f.Kr. Alexander den stores mynt katalogiseras av bekvämlighet under Makedonien. Dessa mynt präglades i stora mängder även långt efter hans död.

Sear 6750, AR Drachm, Alexander III of Macedon, ca 300 f.Kr., 17 mm, 2,78 gram
Head of Herakles right, in lion's skin headdress / Zeus seated left, holding eagle & scepter, text: ALEXANDROU, AI monogram below throne.
jmfr ex på wildwinds

THE BAKTRIAN AND INDO-GREEK KINGDOMS.

Sear 7604, AR Drachm, Baktria, Indo-Greek Kings. Menander. Circa 155-130 BC.  Pushkalavati mint?
Menader var kanske den mest kände Indo-grekiska kungen i västra Indien.

Sear 7604, AR Drachm, Baktria, Indo-Greek Kings. Menander. Circa 155-130 BC. Pushkalavati mint?, 16 mm, 2,34 gram
BASILEWS SWTHROS MENANDROU
Diademed heroic bust left, with aegis and spear /
Athena Alkidemos right, brandishing thunderbolt & holding shield; monogram left.
Bopearachchi Série 6A, 48-49; SNG ANS 702ff.; MIG 221b.
jmfr ex på wildwinds

Sear 7740, AR Drachm, Baktria, Indo-Greek Kings. Hermaios. Circa 40-1 BC.


Sear 7740, AR Drachm, Baktria, Indo-Greek Kings. Hermaios. Circa 40-1 BC., 15 mm, 1,72 gram
BASILEWS SWTHROS ERMAIOU
draped bust right / Zeus enthroned left.
jmfr ex på wildwinds

THE PTOLEMAIC KINGDOM OF EGYPT.

Sear 7814, Æ 42 , Ptolemas III Euergetes, 246-221 f.Kr. Egypten Ptolemas I Soter var en av Alexander den Stores generaler. Han utsåg sig till kung av Egypten och grundade den Ptolemaiska dynastin.
Myntet är från Ptolemas III Euergetes
Den sista härskarinnan i den Ptolemaiska dynastin var Kleopatra_VII.

Varför finns det små hål i mitten (centration dimples) på många antika mynt från egypten och provinsmynt? Läs mer om detta på Project Dimple.


Sear 7814, Æ 42 , Ptolemas III Euergetes, 246-221 f.Kr. Egypten, 41mm, 69,6 gram (10 mm tjock!)
Diademed head of Zeus right / Eagle stg. left on thunderbolt; in field to l, cornucopiae; between eagle's legs, XP monogram.
Text: PTOLEMAIOU BASILEWS (Ptolemy Kung)
jmfr ex på wildwinds

SNGCop 1299, Æ 21mm, Philip V & Perseus 185-168 f.Kr., Macedonia Länk till mer information om Macedonia

SNGCop 1299, Æ 21mm, Philip V & Perseus 185-168 f.Kr., Macedonia, 21 mm, 7,66 gram
Head of the river-god Strymon right / text: MAKE-DONWN, ornate trident with monograms below.
jmfr ex på wildwinds

BMC 326, AR Stater. ca 400-350 f.Kr., Korinth

Länk till mer information om den antika staden Korint

BMC 326, AR Stater. ca 400-350 f.Kr., Korinth, 21 mm, 8,31 gram
Pegasus flying left, Q below / Helmeted head of Athena left, E behind, race torch in right field.
jmfr ex på wildwinds


Senast Uppdaterad: 2016-04-24                Copyright © 2004-2016             http://www.tonysmynt.se/