Fredrik I, 1720-1751
Fredrik 1 Fredrik I föddes den 17 april 1676 i Kassel, Tyskland. Son till Karl av Hessen-Kassel och Maria Amalia av Kurland. Gift 1715 med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora. Krönt i Stockholm storkyrka 1720. Död den 25 mars 1751 i Stockholm. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Fredrik I, 1 Rd, 1730


1 riksdaler, 1730
SM 67b (utan Gs.), 41 mm, 29,05 gram, 878/1000
Åtsida: FRIDERICUS D G REX SVECIAE
Frånsida: Gud mitt hopp
Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS (Må jag icke skadas av giriga händer)
Myntmästarmärke: GZ (Georg Zedritz)

Fredrik I, 10 öre
10 öre SM kallades för dubbel pjäs och värdet var officiellt 12 öre trots valörbeteckningen. Kallades även för tolvstyver.

10 öre, 1739
SM 121, 26-27,2 mm, 7,02 gram, 444/1000
Åtsida: IN DEO SPES MEA (I Gud mitt hopp)

Fredrik I, 5 öre
5 öre SM kallades för enkel pjäs och värdet var 6 öre. Kallades även för sexstyver.

5 öre, 1738
SM 140b Typ III Mm HM, 22-22,3 mm, 3,51 gram, 444/1000
Åtsida: IN DEO SPES MEA (I Gud mitt hopp)

Fredrik I, 1 öre
År 1719-1765 kallades 1 öre i silver för styver.

1 öre, 1721
SM 156, 17,7-18 mm, 1,20 gram, 194/1000

Fredrik I, 1/2 daler SM
Detta är det minsta sk plåtmyntet och väger endast 0,378 kg. Det tyngsta 10 daler SM utgavs 1644 och vägde hela 19,7 kg. Myntet skulle innehålla så mycket koppar att det motsvarde en betalning i 10 daler i silver. Relationen mellan silver och kopparmynt var vid den här tiden 1:2,5.

1/2 daler SM, 1723, Avesta
SM 244, 95x95 mm, 378 gram
Hörnstämpel: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)
Skala 1:1 (övriga mynten på sidan är i skala 2:1)

Fredrik I, 2 öre SM
2 öre SM kallades för dubbelslant.

2 öre SM, 1749, Avesta
SM 316, 33,5-34,1 mm, 28,3 gram
Åtsida: F I S G V R = FRIDERICUS I SVECORUM GOTORUM VANDALORUMQUE REX (Fredrik I svearnas, göternas och vendernas konung)

Fredrik I, 1 öre SM
1 öre SM kallades för slant.

1 öre SM, 1730, Avesta
SM 318, 29,5-30 mm, 14,2 gram

Fredrik I, 1 öre KM, 1749


1 öre KM, 1749, Avesta
SM 340 Typ II, 23,1-25 mm, 4,5 gram
Åtsida: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)

Fredrik I, 1/2 öre SM, 1721


1/2 öre SM, 1721, Stockholm
SM 343 Typ II, 24,1-24,5 mm, 7,2 gram
Åtsida: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)

Fredrik I, 1 öre KM, 1720
Myntet kommer från Sven Svenssons samling (SS 4512)
Inköpt på SNF:s aktion 153, klassad som 1
Överpräglat på nödmyntet Publica Fide
(Därav vikten som nästan är det dubbla mot normalt)

1 öre KM, 1720, Stockholm
SM 344b Typ I refflad rand, SS 4512, 23,1-25 mm, 8,22 gram
Åtsida: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)

Fredrik I, 1 öre KM, 1724


1 öre KM, 1724, Stockholm
SM 346 Typ II smal sköld, 23,1-25 mm, 4,5 gram
Åtsida: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)

Fredrik I, 1 öre KM, 1750


1 öre KM, 1750, Stockholm
SM 349 Typ III, 23,1-25 mm, 4,5 gram
Åtsida: FRS = FRIDERICUS REX SVECIAE (Fredrik Sveriges Kung)

Fredrik I, 3 pfennig, 1749, Wismar
Wismar var en handelstad i Mecklenburg (Tyskland). Sverige erhöll Wismar i Westfaliska freden 1648 och förblev svensk till 1803. Efter varit förpantad till Mecklenburg-Schwerin på 100 år så avstod Sverige alla krav på Wismar 1903.

3 pfennig, 1749, Wismar
SB 88b, Typ II, Mm. I
Åtsida: MONETA NOVA WISMARIENSIS

Myntförteckning Fredrik I (1720-1751)

Silvermynt (1720 - 1751)
2 riksdaler, 41 mm, 58,50 g, 875/1000 silver
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
22 55 1723 - -   Krellexemplar (ett fåtal)
23 56 1727 63 40'000:-   Minnesmynt till 1727 års riksdag
1 riksdaler, 41 mm, 29,25 g, 878/1000 silver
24 58a-b 1727 3´975 7'000:-   Jubileumsmynt till 200-årsjubileet
av Gustav I:s befrielsekrig 1521
25 59 1723 32 -   Krellexemplar, (endast 35mm)
26:1 60 1723 6´445 7'000:-    
26:2 61 1724 2´992 7'000:-    
26:3 62 1725 8´856 7'000:-    
26:4 63a-b 1726 6´614 7'000:-    
26:5 64 1727 9´847 7'000:-    
26:6 66 1728 9'309 7'000:-    
26:7 67a-b 1730 3´992 7'000:- B  
26:8 68 1731 8'841 7'000:-    
26:9 72 1733 10´469 7'000:-    
27 65 1727 63 8'000:-   Minnesmynt till 1727 års riksdag
28 69 1731 - 9'000:-   Troligen ett minnesmynt till
Fredrik I:s resa till Hessen 1731
29:1 70a-b 1731 8´841 7'000:-    
29:2 71a-b 1732 7´442 7'000:-    
29:3 73 1733 10´469 7'000:-    
29:4 74 1734 1´600 13'000:-    
29:5 75 1735 3´522 10'000:-    
29:6 76 1736 11'772 7'000:-    
29:7 77 1737 8´482 7'000:-    
29:8 78 1738 12'222 7'000:-    
30 178a-b 1731 63 8'000:-   Minnesmynt till Fredrik I:s
resa till Hessen 1731 (endast 24,78 g)
31 179a-b 1731 - 11'000:-   Minnesmynt till Fredrik I:s
resa till Hessen 1731 (28,80 g)
32:1 79 1738 12'222 10'000:-    
32:2 80 1739 13'254 8'000:-    
32:3 81 1740 10'704 6'000:-    
32:4 82 1741 8'799 6'000:-    
32:5 83 1742 486 -   XR
32:6 84 1743 4'372 6'000:-    
32:7 85 1744 8'948 6'000:-    
32:8 86 1746 3´383 6'000:-    
32:9 87 1747 4´194 6'000:-    
32:10 88 1748 7'084 6'000:-    
33 89 1748 209 25'000:-   Serafimerriksdalern
34:1 90 1750 8'960 8'000:-    
34:2 91 1751 21'731 8'000:-    
1/2 riksdaler, 35 mm, 14,63 g, 878/1000 silver
35 92 1723 20 -   Krellexemplar, (endast 29 mm)
36:1 93 1723 3'363 10'000:-    
36:2 94 1724 1'482 10'000:-    
36:3 95 1725 - -   XR
36:4 96a-b 1726 1´808 10'000:-    
37:1 97 1733 2'016 10'000:-    
37:2 98 1734 2'644 10'000:-    
38 99 1736 3'092 10'000:-    
39 100 1750 7'593 10'000:-   vissa myntade i 1/4 riksdaler
1/4 riksdaler, 28-30 mm, 7,31 g, 878/1000 silver
40:1 101 1723 6'290 5'000:-    
40:2 102 1724 3'181 5'000:-    
40:3 103 1726 3'508 5'000:-    
41 104 1736 6'497 5'000:-    
42 105a-c 1748 1'284 5'000:-    
43 106 1750 465 5'000:-    
4 mark, 36-37 mm, 20,80 g, 694/1000 silver
44 107 1720 9'949 18'000:-    
45 108 1732 15'024 18'000:-    
46:1 109 1737 16'501 18'000:-    
46:2 110 1738 14'131 18'000:-    
2 mark, 29-31 mm, 10,40 g, 694/1000 silver
47:1 111a-b 1720 19'370 10'000:-    
47:2 112 1721 25'135 8'000:-    
47:3 113 1722 25'902 8'000:-    
48 180a-b 1720 2'200 8'000:-   Kastmynt till Fredrik I:s kröning 1720
49:1 114a-b 1731 52'251 7'000:-    
49:2 115a-b 1732 81'218 6'000:-    
50:1 116 1733 7'536 10'000:-    
50:2 117 1736 13'855 10'000:-    
51 118 1737 43'450 10'000:-    
52 181 1742 8'000 4'000:- B Kastmynt till Ulrika Eleonoras begravning 1741
53 182 1751 6'539 3'000:-   Kastmynt till Fredrik I:s begravning 1751
1 mark, 24 mm, 5,20 g, 694/1000 silver
54:1 119 1720 24'122 15'000:-    
54:2 120 1721 34'979 13'000:-    
10 öre, 26 mm, 7,02 g, 444/1000 silver
55:1 121 1739 1'150'235 700:- B  
55:2 122 1740 1'336'605 700:-    
55:3 123 1741 442'828 700:-    
55:4 124 1742 133'862 800:-    
55:5 125 1743 129'433 800:-    
55:6 126 1744 43'149 1200:-    
55:7 127 1745 271'657 800:-    
55:8 128 1750 227'490 800:-    
55:9 129 1751 45'269 1200:-    
5 öre, 22 mm, 3,51 g, 444/1000 silver
56 130a-b 1722 314'473 600:-    
57 131 1725 274'682 600:-    
58:1 132 1729 423'688 300:-    
58:2 133a-b 1730 383'893 300:-    
58:3 134 1731 1'245'758 300:-    
58:4 135 1732 985'276 300:-    
58:5 136 1733 263'575 300:-    
58:6 137 1735 152'183 300:-    
58:7 138 1736 260'053 300:-    
58:8 139 1737 432'007 300:-    
58:9 140a-b 1738 774'669 300:- B  
58:10 141 1739 423'061 300:-    
58:11 142 1740 76'784 300:-    
58:12 143 1741 842'213 300:-    
58:13 144 1742 824'945 300:-    
58:14 145 1743 405'086 300:-    
58:15 146 1744 388'177 300:-    
58:16 147 1745 311'152 300:-    
58:17 148 1746 482'174 300:-    
58:18 149 1747 407'341 300:-    
58:19 150 1748 141'875 300:-    
58:20 151 1749 144'098 300:-    
58:21 152 1750 58'382 600:-    
58:22 153 1751 79'468 400:-    
1 öre, 17,5 mm, 1,20 g, 194/1000 silver
59:1 155 1720 144'353 200:-    
59:2 156 1721 201'443 200:- B  
59:3 157a-b 1722 1'189'670 200:-    
59:4 158a-b 1723 1'931'473 200:-    
59:5 159 1724 387'055 200:-    
59:6 160 1725 79'348 200:-    
59:7 161 1726 225'934 200:-    
59:8 162 1727 71'234 200:-    
59:9 163 1728 71'016 200:-    
59:10 164 1729 58'972 200:-    
59:11 165 1730 74'220 200:-    
59:12 166 1731 77'752 200:-    
59:13 167 1732 767'703 200:-    
59:14 168 1733 956'777 200:-    
59:15 169 1734 326'484 200:-    
59:16 170 1735 146'528 200:-    
59:17 171 1736 160'949 200:-    
59:18 172 1737 224'018 200:-    
59:19 173 1740 76'704 200:-    
59:20 174 1742 350'387 200:-    
59:21 175 1743 288'046 200:-    
59:22 176 1747 191'452 200:-    
59:23 177 1749 89'676 500:-    

Kopparmynt (1720 - 1750)
2 öre sm, 33 mm, 28,3 g, koppar, Avesta
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
69:1 310 1743 99´900 200:-  Upplagorna inkluderar både 1 och 2 öre sm
69:2 311 1744 48´600 200:-   
69:3 312 1745 141´900 200:-   
69:4 313a-c 1746 286´200 200:-    
69:5 314 1747 402'900 200:-    
69:6 315 1748 460'800 200:-    
69:7 316 1749 312'900 200:- B  
69:8 317 1750 353'100 200:-    
1 öre sm, 31 mm, 14,15 g, koppar, Avesta
70:1 318 1730 672'000 100:- B  
70:2 319 1731 1'574'400 100:-    
70:3 320 1732 1'668'750 100:-    
70:4 321 1733 576'000 100:-    
70:5 322 1734 460'800 100:-    
70:6 323 1735 1'824'000 100:-    
70:7 324 1736 960'000 100:-    
70:8 325 1737 1'328'800 100:-    
70:9 326 1738 2'304'000 100:-    
70:10 327 1739 1'507'200 100:-    
70:11 328 1740 1'920'000 100:-    
70:12 329 1741 1'920'000 100:-    
70:13 330 1742 2'880'000 100:-    
70:14 331 1743 - 100:-   Upplagorna inkluderar både 1 och 2 öre sm
70:15 332 1744 - 100:-    
70:16 333 1745 - 100:-    
70:17 334 1746 - 100:-    
70:18 335 1747 - 100:-    
70:19 336 1748 - 100:-    
70:20 337a-b 1749 - 100:-    
70:21 338 1750 - 100:-    
1 öre sm, 29 mm, 14,15 g, koppar, Stockholm
71 341 1737 48'000 5000:-    
1/2 öre sm, 25 mm, 3,6-7,2 g, koppar, Stockholm
72:1 342a-b 1720 1'584'000 200:-   Upplagan inkluderar både 1720 och 1721
72:2 343 1721 (se ovan) 300:- B Ompräglade nödmynt
1 öre km, 23 mm, 3,6-7,2 g, koppar, Stockholm
73:1 344a-b 1720 36'064'357 150:- B Upplagan inkluderar både 1720 och 1721
73:2 345a-b 1721 (se ovan) 150:-   Huvudsakligen ompräglade nödmynt
1 öre km, 23 mm, 4,63 g, koppar, Stockholm
74:1 346a-b 1724 12'067'200 150:- B  
74:2 347 1725 8'265'600 150:-    
74:3 348 1726 3'801'600 200:-    
1 öre km, 23 mm, 4,7 g, koppar, Avesta
75 339 1746 57'600 600:-    
76 340 1749 2'390'400 150:- B  
1 öre km, 23 mm, 4,7 g, koppar, Stockholm
77 349 1750 1'238'400 150:- B  


Senast Uppdaterad: 2016-04-26                Copyright © 2004-2016             http://www.tonysmynt.se/