Svenska Besittningar

Bremen-Verden 1648-1719
Hertigdöme i nordvästra Tyskland. Tillföll Sverige i Westfaliska freden 1648. 1712 intogs Bremen-Verden av danskarna och 1719 avträddes Hertigdömet till Hannover. Karl XI, 1/16 Taler (Dutchen), 1670

1/16 Taler (Dutchen), 1670, Bremen-Verden, Stade SB 39, Typ I B, Lagerkrönt bild
Åtsidan: CAROLVS REX D G REX SVEC
Frånsida: MON NOV DVG BREM ET VERD, XVI REICHS DALER 1670 AH
Myntmästare: Andreas Hille, 1670-1676


Elbing 1626-1636, 1655-1660
Stad i Polen ca 5 mil öster om Gdansk med ca 130 000 invånare. Historiskt viktig handelstad vid Wislas utlopp i Östersjön. Elbing gav sig under Gustav II Adolf 1626 och Återlämnades 1636. Karl X Gustav intog senare Elbing 1655 och ockuperade staden till 1660. Under Svenskt styre slogs mynt under perioderna 1628-1635 och 1656-1659. Gustav II Adolf,  1/24 Taler, Elbing

1/24 Taler (Dreipölcher), 1630, Elbing
SB 10
Åtsida: GVS ADO (3) DG REX
Frånsida: MON(ETA) NO(VA) CIVI(TATIS) ELB(INGENSIS)


Livland 1629-1709
Livland var en baltisk region i nuvarande Lettland och Estland (området mellan Libau och Narva). Gustaf Adolf intog Riga 1621 och fick därmed kontroll över hela dåvarande Livland. Livland ockuperades av Ryssland 1710 och avträddes formellt 1721 vid freden i Nystad. 1644 anlade Sverige ett eget myntverk i Riga som präglade mynten för hertigdömet Livland parallellt med Rigas myntverk som slog mynt med Rigas namn. Mynt för Livland slogs i Riga mellan 1644 och 1669. Kristina, 1 Solidus, 1653, Livlanda

1 Solidus (Schilling), 1653, Livland
SB 12, Typ II
Åtsidan: CHRISTINA DG R S V
Frånsida: SOLIDVS LIVINIAE 53

Narva 1581-1704
Narva ligger i nordöstra Estland, vid gränsen mot Ryssland. Staden erövrades av Svenskarna 1581 under de Svensk-ryska krigen. Vid freden i Teusina 1595 övergick Narva i Svensk ägo. 1704 erövrades Narva av Ryssland och vid freden i Nystad gick Narva tillbaka i Rysk ägo. Slaget vid Narva 20 nov år 1700 är en av den svenska militärhistoriens största segrar.

Novgorod 1611-1617
Stad med ca 300 000 invånare i nordvästra Ryssland (ca 15 mil sydost om Sankt Petersburg). Mycket betydelsefull under medeltiden och kallades för "Holmgård" av vikingarna. En av Rysslands äldsta städer. Den 15 juli 1611 erövras Novgorod av svenska trupper under ledning av Jacob De la Gardie. Novgorod var ockuperat av svenskarna 1611-1617 då staden inte hade mer än ca 8000 invånare. Man antar att svenskarna präglade mynt under hela ockupationstiden. Mynten var traditionella ryska droppkopek och saknade svenske regentens namn och bild. Kopek, 1612-1615 Typ 1
Svenska ockupationen av Novgorod (1611-1617)
Kopek, 1612-1615 Typ 1 "PIH", 0,525 g

K/G #325, M #6:1-1


Pommern 1637-1808
Pommern (Vorpommern) erövrades 1637 av svenskarna under 30-åriga kriget (Formellt i och med Westfaliska freden 1648). Stralsund var Pommerns huvudort och hade egen mynträtt. Svenska pommern avträddes till Danmark 1814 i utbyte mot Norge. Myntning för Pommern skedde i Stettin 1640-1709 och i Stralsund 1715 och 1758-1808. Adolf Fredrik, 1/3 Taler, 1760, Pommern

1/3 Taler (8 Groschen), 1760. Pommern, Stralsund
SB 246, Typ III, Mm. O.H.K
Åtsida: ADOLPHUS FRID D G REX SVEC
Frånsida: 8 GUTE GROSCHEN COURANT 1760 OHK
Myntmästare: Otto Henrik Knorre, 1761-


Reval 1561-1721
Reval, numera Tallin och huvudstad i Estland med ca 400 000 invånare ligger vid finska vikens södra kust. Reval är det tyska och svenska namnet på staden. Reval hade ca 10 000 invånare på 1600-talet och var en svensk besittning i 160 år, från juni 1561 fram till freden i Nystad 1721. Johan III, Solidus, Reval

1 Solidus (Schilling), u.år. Reval
SB 43b Typ 1a, u.å.


Riga 1621-1707
Riga är huvudstad i Lettland och har ca 750 000 invånare. Baltikums viktigaste handelsstad som grundades på 1200-talet. Under 1500- och 1600-talet stred Sverige, Polen och Ryssland om att behärska Riga. Gustaf Adolf och 20 000 man intog staden sommaren 1621. Formellt övertog Sverige Riga 1629 genom stilleståndet i Altmark. Under den första svensktiden var Riga den största svenskkontrollerade staden som dock Stockholm senare kom att växa om. Karl X Gustav, 1 Solidus, 1657, Riga

1 Solidus (Schilling), 1657, Riga
SB 80, Typ I, Krönt CG med inre ring
Åtsidan: CAROLVS GVSTAV DG
Frånsida: SOLIDVS CIVI(TATIS) RIG(ENSIS) 57

Stralsund 1637-1815
Stad med ca 60 000 invånare i Mecklenburg-Vorpommern vid Östersjökusten. Redan 1628 slöt Stralsund ett förbund med Gustav Adolf. Formellt blev Stralsund svenskt från den Westfaliska freden 1648 till 1814, då den avträddes till Danmark i utbyte mot Norge. Myntning för Pommern skedde i Stralsund 1715 och 1758-1808 men Stralsund slog mynt för sin egen räkning 1638-1708 och 1763. Karl XI, 1/48 Taler (Schilling), 1684

1/48 Taler (Schilling), 1684, Stralsund
SB 88, Typ III, Stadsvapnet
Åtsidan: STRALSVND ISCH
Frånsida: STADT GELD 1684, 48 REICHS DALER III
Myntmästare: Heinrich Johann Hille, 1662-1705

Thorn 1655-1658
Thorn ligger i Västpreussen och hölls av Sverige mellan 1656 och 1658. Endast ett mynt är känt att ha slagits i Thorn. Att det slogs mynt nämns även i ett gammalt rådsprotokoll från 1659.

Wismar 1648-1803
Wismar, hamnstad i Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland med knappt 50 000 invånare. Från 1632 till 1903 tillhörde Wismar Sverige och efter westfaliska freden 1648 även formellt till Sverige. Efter varit förpantad till Mecklenburg-Schwerin på 100 år så avstod Sverige alla krav på Wismar 1903. Under skånska kriget tillhörde Wismar under en kort tid Danmark. De belägrade staden 1715-1716. Under belägringen smältes ett antal kanoner ner och av metallen tillverkades plåtmynt. Fredrik I, 3 pfennig, 1749, Wismar

3 pfennig, 1749, Wismar
SB 88b, Typ II, Mm. I
Åtsida: MONETA NOVA WISMARIENSIS


Wolgast 1633-1634
Wolgast, hamnstad i Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland, ca 30 km väster om Polen. Staden tillhörde Sverige 1648-1814. Myntning skedde endast 1633, men det präglades mynt med årtalen 1633 och 1634.


Senast Uppdaterad: 2008-03-10                Copyright © 2004-2008             http://www.tonysmynt.se/