Adolf Fredrik, 1751-1771
Adolf Fredrik Adolf Fredrik föddes den 3 maj 1710 i Gottorp, Holstein-Gottorp. Son till furstebiskopen av Lübeck, hertigen av Holstein-Gottorp, Kristian August av Holstein-Gottorp och Albertina Frederika av Baden-Durlach. Gift 1744 med Lovisa Ulrika av Preussen. Kung av Sverige från 1751 och krönt i Stockholm samma år. Adolf Fredrik har inte haft någon större politisk betydelse i Sverige. Han var vänlig och rättvis och blev populär i landet. Under Adolf Fredrik deltog Sverige i det Europeiska sjuårskriget (Pommerska kriget). Han dog den 12 februari 1771 på Stockholm slott efter en bastant middag som avslutades med hetväggar. Begravd i Riddarholmskyrkan.

Adolf Fredrik, 4 Mark
4 Mark = 1 Daler = 32 öre.
Markmynten upphörde att präglas år 1755.

4 Mark, 1753
SM 82b, Utan Gs, 36-37,5 mm, 20,8 gram, 694/1000
Åtsida: ADOLPHUS FRID(ERICUS) D(EI) G(RATIA) REX SVECIAE (Adolf Fredrik med Guds nåde Sveriges konung)
Frånsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 1/8 Rd


1/8 Riksdaler, 1768
SM 78, 21,8-22,8 mm, 3,66 gram, 878/1000
Åtsida: ADOLPHUS FRID(ERICUS) D(EI) G(RATIA) REX SVECIAE (Adolf Fredrik med Guds nåde Sveriges konung)
Frånsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 8 öre Sm


8 öre SM (1/12 Rd), 1771
SM 79a, 23 mm, 4,21 gram, 507/1000
Åtsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 4 öre SM


4 öre SM (1/24 Rd), 1771
SM 80, 21 mm, 2,77 gram, 382/1000
Åtsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 10 öre


10 öre, 1763
SM 95, 26-27,2 mm, 7,02 gram, 444/1000
Åtsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 5 öre


5 öre, 1756
SM 102, 22-22,3 mm, 3,51 gram, 444/1000
Åtsida: SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)

Adolf Fredrik, 1 öre


1 öre SM, 1761
SM 119, 17,5-18 mm, 1,2 gram, 194/1000

Adolf Fredrik, 2 öre SM


2 öre SM, 1766, Avesta
SM 175, 33,5-34,1 mm, 28,3 gram
Åtsida: A F S G V R = ADOLPHUS FRIDERICUS SVECORUM GOTORUM VANDALORUMQUE REX (Adolf Fredrik svearnas, göternas och vendernas konung)

Adolf Fredrik, 1 öre SM


1 öre SM, 1763, Avesta
SM 183, 29,9-30,6 mm, 14,5 gram
Åtsida: A F = ADOLPHUS FRIDERICUS

Adolf Fredrik, 1 öre KM


1 öre KM, 1768, Avesta
SM 185a, smal sköld (10mm), 23,1-25 mm, 4,7 gram
Åtsida: A F R S = ADOLPHUS FRIDERICUS REX SVECIAE (Adolf Fredrik svearnas konung)

Adolf Fredrik, 6 öre KM, 1763


6 öre KM, Stora Kopparbergs Bergslags Enskilda Mynt, 1763
Pollett

Adolf Fredrik, 3 öre KM, 1762


3 öre KM, Stora Kopparbergs Bergslags Enskilda Mynt, 1762
Pollett

Adolf Fredrik, 1/3 Taler, 1760, Pommern


1/3 Taler (8 Groschen), 1760. Pommern, Stralsund
SB 246, Typ III, Mm. O.H.K
Åtsida: ADOLPHUS FRID D G REX SVEC
Frånsida: 8 GUTE GROSCHEN COURANT 1760 OHK
Myntmästare: Otto Henrik Knorre, 1761-

Adolf Fredrik, 1/12 Taler, 1768, Pommern
Pommern erövrades 1637 av svenskarna under 30-åriga kriget (Formellt i och med Westfaliska freden 1648). Stralsund var Pommerns huvudort och hade egen mynträtt. Svenska pommern avträddes till Danmark 1814.

1/12 Taler (Doppelgroschen), 1768. Pommern, Stralsund
SB 257, Typ III (Krönt AF), Mm. L.D.S
Åtsida: A F = ADOLPHUS FRIDERICUS, SALUS PUBLICA SALUS MEA (Statens välfärd min välfärd)
Frånsida: 12 EINEN REICHS THALER LDS, Nach dem Leipziger Sus v(on) 1690
Myntmästare: L D Sodeman, 1763-1768

Adolf Fredrik, 1/24 Taler, 1761, Pommern


1/24 Taler (Groschen), 1761. Pommern, Stralsund
SB 260d, Typ I (Krönt AFR), Mm. I.D.L
Åtsida: A F R = ADOLPHUS FRIDERICUS REX
Frånsida: 24 EINEN THALER IDL
Myntmästare: Jacob Didrik Lohmann, 1761-1763

Adolf Fredrik, 1/48 Taler, 1763. Pommern


1/48 Taler (Lübsk Schilling), 1763, Pommern, Stralsund
SB 264a, Typ II (Krönt AF), Mm. I.D.L
Åtsida: A F = ADOLPHUS FRIDERICUS, K. S. P. L. M.
Frånsida: 48 EINEN REICHS THALER IDL, Nach dem Leip(ziger) S(us) v(on) 1690
Myntmästare: Jacob Didrik Lohmann, 1761-1763

Adolf Fredrik, 3 pfennig, 1755, Wismar
Wismar var en handelstad i Mecklenburg (Tyskland). Sverige erhöll Wismar i Westfaliska freden 1648 och förblev svensk till 1803. Efter varit förpantad till Mecklenburg-Schwerin på 100 år så avstod Sverige alla krav på Wismar 1903.

3 pfennig, 1755, Wismar
SB 92, Typ IA,Sköld inom inre ring
Åtsida: MONETA NOVA WISMARIENSIS
Myntmästare: Casper August Falk, 1731-1762

Silvermynt (1751 - 1768)
1 riksdaler (3 daler sm), 42 mm, 29,25 g, 878/1000 silver, Stockholm
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
6:1 41 1751 4'439 8'000:-  1 riksdaler
6:2 42 1752 23'377 6'000:-   
6:3 43 1753 37'758 6'000:-  
6:4 44a-b 1754 96'138 6'000:-  
6:5 45 1755 58'135 6'000:-   
6:6 46 1756 22'714 6'000:-   
6:7 47 1757 2'172 10'000:-   
6:8 48 1759 3'781 8'000:-   
6:9 49 1760 29'134 6'000:-  
6:10 50 1761 15'536 8'000:-  
6:11 51 1762 18'268 6'000:-  
6:12 52 1763 62'433 6'000:-  
6:13 53 1764 36'843 6'000:-  
6:14 54 1764 16'380 6'000:-  
6:15 55 1766 59'278 6'000:-  
7:1 56 1767 58'540 6'000:-  
7:2 57 1768 46'585 6'000:-  
7:3 58a-b 1769 123'143 6'000:- Med sju eller nio serafer
8:1 59 1770 143'352 4'000:- 3 daler sm, Med nio eller elva serafer
8:2 60 1771 19'852 5'000:-  
2 daler sm (2/3 riksdaler), 35-37 mm, 19,50 g, 878/1000 silver, Stockholm
9 61a-b 1770 16'441 4'000:-  2 daler sm
1/2 riksdaler, 35 mm, 14,63 g, 878/1000 silver, Stockholm
10:1 62 1752 4'615 9'000:-   
10:2 63 1753 17'678 8'000:-   
10:3 64 1755 39'072 7'000:-   
10:4 65a-b 1766 7'066 8'000:-   
11:1 66 1767 2'649 9'000:-   
11:2 67 1768 6'476 9'000:-   
1 daler sm (1/3 riksdaler), 29-31 mm, 9,75 g, 878/1000 silver, Stockholm
12 68a-b 1770 20'833 5'000:-  1 daler sm
1/4 riksdaler, 28 mm, 7,31 g, 878/1000 silver, Stockholm
13:1 69 1752 14'217 5'000:-   
13:2 70 1753 18'336 5'000:-   
13:3 71 1755 77'558 5'000:-   
13:4 72 1760 6'504 6'000:-   
13:5 73a-b 1765 28'260 5'000:-  Med sju eller nio serafer
14:1 74 1767 4'748 5'000:-   
14:2 75 1768 5'128 5'000:-   
16 öre sm (1/6 riksdaler), 24 mm, 6,19 g, 691/1000 silver, Stockholm
15 76 1770 11'185 3'000:-   
1/8 riksdaler, 22 mm, 3,66 g, 878/1000 silver, Stockholm
16:1 77a-b 1767 23'417 1'200:- B  
16:2 78 1768 17'192 1'400:-   
8 öre sm (1/12 riksdaler), 23 mm, 4,21 g, 507/1000 silver, Stockholm
17 79a-b 1771 17'501 1'500:- B  
4 öre sm (1/24 riksdaler), 21 mm, 2,77 g, 382/1000 silver, Stockholm
18 80 1771 20'521 1'200:- B 
4 mark, 36 mm, 20,8 g, 694/1000 silver, Stockholm
19:1 81a-c 1752 65'098 9'000:-    
19:2 82a-b 1753 80'175 7'000:- B 
19:3 83 1754 12'864 15'000:-    
19:4 84 1755 7'418 10'000:-    
2 mark, 29 mm, 10,4 g, 694/1000 silver, Stockholm
20 120 1751 15'105 2'000:-   Kastmynt till konungens kröning
2 mark, 29 mm, 10,4 g, 694/1000 silver, Stockholm
21:1 85 1752 169'759 7'000:-    
21:2 86 1754 9'700 8'000:-    
2 mark, 29 mm, 10,4 g, 694/1000 silver, Stockholm
22 121a-b 1771 4'604 3'000:-   Kastmynt till konungens begravning
10 öre, 26 mm, 7,02 g, 444/1000 silver, Stockholm
23:1 87 1751 44'121 1'500:-    
23:2 88 1752 43'746 1'500:-    
23:3 89 1753 156'855 1'500:-    
23:4 90 1754 104'693 1'500:-    
23:5 91 1755 91'598 1'500:-    
23:6 92 1756 183'685 1'500:-    
23:7 93 1760 233'240 1'500:-    
23:8 94 1761 26'624 2'000:-    
23:9 95 1763 228'388 1'500:- B  
23:10 96 1764 115'992 1'500:-    
5 öre, 22 mm, 3,51 g, 444/1000 silver, Stockholm
24:1 97 1751 229'595 500:-    
24:2 98 1752 107'717 500:-    
24:3 99 1753 288'382 500:-    
24:4 100 1754 51'536 500:-    
24:5 101 1755 131'581 500:-    
24:6 102 1756 293'881 500:- B  
24:7 103 1757 62'593 500:-    
24:8 104 1758 101'987 500:-    
24:9 105 1759 100'321 500:-    
24:10 106 1760 82'293 500:-    
24:11 107 1761 41'713 1000:-    
24:12 108 1762 27'643 1000:-    
24:13 109 1763 213'203 500:-    
24:14 110 1764 55'888 500:-    
24:15 111 1765 65'376 500:-    
24:16 112 1766 228'500 500:-    
24:17 113 1767 35'072 500:-    
1 öre, 18 mm, 1,20 g, 250/1000 silver, Stockholm
25:1 114 1753 66'075 300:-    
25:2 115 1754 68'936 300:-    
25:3 116 1756 72'318 300:-    
25:4 117 1757 66'472 500:-    
25:5 118 1758 75'585 300:-    
25:6 119 1761 172'272 200:- B  

Kopparmynt (1751 - 1768)
2 öre sm, 34 mm, 28,3 g, koppar, Avesta
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
36:1 164 1751 - 300:-   
36:2 165a-b 1755 19´200 500:-   
36:3 166 1757 379´200 500:-   
36:4 167 1758 - 300:-   
36:5 168 1759 - 150:-   
36:6 169 1760 - 150:-   
36:7 170 1761 - 150:-   
36:8 171 1762 4'339´200 150:-   
36:9 172 1763 - 200:-   
36:10 173a-b 1764 5'496´000 150:-   
36:11 174 1765 5'304´000 150:-   
36:12 175 1766 4'296´000 150:- B 
36:13 176 1767 4'665´600 150:-   
36:14 177 1768 - 150:-   
1 öre sm, 29,5 mm, 14,2 g, koppar, Avesta
37:1 178 1751 - 250:-   
37:2 179 1758 - 150:-   
37:3 180 1759 - 150:-   
37:4 181 1760 - 200:-   
37:5 182 1761 - 200:-   
37:6 183 1763 - 200:- B 
37:7 184 1768 - 500:-   
1 öre km, 24 mm, 4,7 g, koppar, Avesta
38 185a-b 1768 362´880 200:- B 

Stora Kopparbergs Bergslags polletter 1762 - 1765
6 öre km / 2 öre sm, 29 mm, 6,5 g, koppar, Avesta
SMHSMårtalupplagavärde    kommentar
39:1 - 1762 80'000 200:-   
39:2 - 1763 126'400 200:- B 
39:3 - 1752 368'800 200:-   
3 öre km / 1 öre sm, 22 mm, 3,1 g, koppar, Avesta
40 - 1762 84'600 300:- B 


Senast Uppdaterad: 2010-10-28                Copyright © 2004-2010             http://www.tonysmynt.se/